Nyårsspecial: 4 raketer inför 2020

Då var 2019 nästan slut – ett riktigt starkt börsår. 2020 står för dörren med icke desto mindre möjligheter på aktiemarknaden. Detta nyårsspecial lyfter fram 4 stycken småbolagsaktier med fin potential inför 2020 och framåt. Vissa av bolagen har jag följt ända sedan början av året och samtliga skulle jag säga har blivit allt mer mogna att börja gå in i.

Gör alltid egen research och analys innan du köper aktier och konsultera professionell investerare om du är osäker. Det som skrivs i detta inlägg är inga råd eller tillräcklig grund att handla aktierna utan ska ses som mina egna tankar.

Aktieraketer inför 2020:

Spectracure 🇸🇪 (medtech) – vem vill inte vara med på tåget i ett bolag som utvecklar behandling för cancer? Utan att gå in på alltför komplexa detaljer utvecklar det Lundbaserade bolaget en behandling för cancertumörer genom fotodynamisk terapi (PDT) där ljus används för att aktivera fotoreaktiva läkemedel. Bolaget fokuserar främst på behandling av återfall av prostatacancer. Spectracure kan genom sin mjukvara IDOSE se till att lagom mycket ljus når tumören – man vill varken ha för mycket eller för lite av behandlingen. Den är också riktad och effekten uppstår endast i området där ljuset levereras – istället för att kanske behöva operera bort hela eller behandla hela prostatan som drabbats av en tumör.

Fas 1 – studien visade positiva resultat. Fas 2 pågår och väntas vara klar i år (2019). Steget efter det är Fas 3 och försäljningsstart. De för redan samtal med Food and Drug Administration i USA om ett ”accelerated approval” – vilket innebär att de kan få godkännande att sälja efter 3 månader istället för att behöva vänta i 12 månader. Chanserna att kursdrivande saker händer under 2020 är alltså god, eftersom resultaten från Fas 2-studien också kan komma snart. Enligt en Redeye-analys (läsvärd) har Spectracure en uppsida på 45 ggr dagens börsvärde på 2,2 miljarder – skribenten räknar på 150 000 patienter per år som ger 350 tkr i omsättning vardera vilket skulle ge ett börsvärde på 100 miljarder SEK. Nuvarande kurs på ca 27 kr skulle då ha en potential på upp till till 1215 kr/aktie.

Spectracure är en spännande kandidat till småbolagsportföljen inför 2020 trots stora uppgångar tidigare, eftersom bolaget har mycket kvar att ge – men mycket hänger på att Fas 2 visar (tillräckligt) positiva resultat. Spectracure får sägas ligga i framkant genom att det inte finns några konkurrenter som har produkter som kan mäta sig med IDOSE. Teckningsoptionen (serie 3) tecknades till 98,8 %. Även Spectracure’s VD Masoud Khayyami tecknade alla sina optioner under denna lösenperiod och äger nu privat och med bolag över 14 miljoner aktier i Spectracure. Detta är positiva signaler i närtid som visar på självförtroende bland investerarna – man utgår från att Spectracure kommer att lyckas. Att VDn som vet mycket mer än den genomsnittlige investeraren går in med så mycket kapital (ca 380 miljoner baserat på aktiekurs om 27 kr) säger en del.

Lumito 🇸🇪 (medtech) – ytterligare ett spännande svenskt medicintekniskt bolag som kommer allt närmare lansering. De använder sig av en ny metod för att diagnosticera vävnader inom digital patologi. Dagens metod, immunohistokemi, är samma som använts sedan decennier tillbaka. Metoden kräver att prover studeras i mikroskop och ljuset måste vara synligt för avläsning av det mänskliga ögat. Lumitos teknik möjliggör flera tester i ett enda vävnadssnitt, har högre bildkvalitet och säkrare och snabbare svar jämfört med immunohistokemi. Med andra ord ger Lumito’s avbildningsteknik genom uppkonverterade nanopartiklar (Up-Converting Nano Particles, UCNP) möjligheten genomföra vävnadsdiagnostik på distans och med stöd av datorer, istället för ”mänsklig” analys. Denna teknik ger snabbare och säkrare diagnoser – vilket innebär minskade kostnader och lidande. Tänk dig exempelvis feldiagnostiserade patienter som först varit tvungna att vänta på svar och som sedan behöver söka sig tillbaka sjukvården igen. Lumito’s avbildningsteknik ska ha hela 99 % träffsäkerhet (dagens teknik har cirka 70 %).

I augusti blev bolagets alfaprototyp klar – det är en version av den aktuella produkt som har hög funktionalitet. Den blev godkänd i ett internt acceptanstest. Nästa stora steg är att få fram en betaprodukt där både funktionalitet och design är implementerad. Men hur långt kvar är det till lansering? VD Stefan Nilsson skriver följande i Q3-rapporten (31 oktober):

Månaderna framöver kommer att innebära ett intensivt arbete med produktutveckling och transformering av bolaget till ett produktbolag och fortsatt ökade externa kontakter med potentiella kunder och samarbetspartners. Vi är inne i ett intressant skede nu och jag ser väldigt mycket fram emot arbetet som ligger framför oss inför den planerade produktlanseringen under första kvartalet 2020.

Med dagens börsvärde på 350 miljoner (ca 6 kr/aktie) och en marknad på 80 miljarder SEK per år (som dessutom växer med 10 % per år) är potentialen kursmässigt skyhög om de lyckas. Får de tillgång till enbart 3,5 miljarder SEK (eller köps upp för den summan) skulle det motsvara cirka 1000 % uppsida eller cirka 60 kr/aktie. Detta är antagligen konservativt räknat eftersom bolagets produkt är ”one-of-a-kind”. VDn är dessutom tungt investerad. Stefan Nilsson ökade sitt innehav genom teckning av aktier (enligt PM 14 november) som nu totalt uppgår till ca 1,3 miljoner aktier (7,8 miljoner kr vid en kurs om 6 kr/aktie). Masoud Khayyami är ordförande i Lumito och tecknade aktier genom ett av sin bolag som han äger till 40 %, så att totala antalet aktier i hans företags ägo uppgår till 5 miljoner aktier. Det är alltså kompetenta personer med insyn i bolaget som tecknar alltfler aktier till betydande summor. Precis som i Spectracure. Det hade de antagligen inte gjort om de tvekade på bolagens potential.

Det som talar för Lumito är att konkurrenterna använder sig av det föråldrade infärgningssystemet och inte UCNP. Antalet prov som analyseras ökar dessutom hela tiden och väntas fördubblas fram till 2030. Riskerna för Lumito är att lanseringen skjuts upp. Att sjösätta nya innovationer på marknaden tar ofta längre tid än man tror. Lumito har dock i mina ögon stora möjligheter att revolutionera modern patologi, oberoende av om lanseringen sker i tid eller ej.

Realfiction Holding 🇸🇪 (mixed reality) – detta bolag tillverkar produkter med inslag av både Virtual Reality (VR) + Augmented Reality (AR) = Mixed Reality. AR skiljer sig från VR genom att man använder sig av den fysiska världen och lägger till element i den/förhöjer (”augmenterar”) den, t.ex. en mobilkamera där linsen ser verkligheten och en Pokemon t.ex. dyker upp på skärmen bland verkliga buskar. VR stänger istället ute den fysiska världen till förmån för en helt skapad värld.

AR är nästa stora kommersiella marknad efter VR – en marknad som väntas växa pyramidalt framöver. 2025 räknar man med att marknaden endast för AR är värd 198 miljarder USD. Det kan jämföras med hur stor marknaden var 2017: 3,5 miljarder USD. Även om prognosen skulle slå helt fel, med vi säger 50 %, är det fortfarande en enorm tillväxt som kommer ske och ett tåg som är intressant att vara med på.

Det som gör Realfiction speciellt anser jag framförallt är Project Echo (PE). PE är en produkt under utveckling med friflytande hologram som inte kräver några glasögon eller annan lins för att uppleva – där man kan interagera med hologramen tillsammans med andra människor (hade det varit en renodlad VR-produkt hade bara personerna med VR-glasögon fått uppleva hologramen). Bolaget säger sig vilja skapa ”social mixed reality”. PE har många applikationer, underhållning, utbildning, försäljning mm. Lyckas de fullända denna produkt kommer de slå stort, just tack vare det sociala inslaget kombinerat med att man inte behöver några andra attiraljer för att uppleva hologramen. De är dedikerade till att deras produkter inte ska kräva några enheter för att upplevas vilket jag tror är helt rätt fokus för framtiden och en konkurrensfördel jämfört med andra AR-, MR-, och VR-bolag.

Realfiction hyr ut och säljer produkterna Dreamoc och Deepframe i nuläget. De är holografiska displayer som framförallt används inom detaljhandeln som ett slags reklampromotion. Med MaaS, Magic as a service, kan kunderna anpassa vad som visas utefter sina reklamkampanjer och service. Anledningen att jag tar upp detaljhandeln är att den holografiska displayen som fortfarande är ganska ovanlig, får folk att stanna upp och kolla på den promotade varan. Till och med fota den. Vissa kunder rapporterar mer än 100 % ökning av försäljning av vissa varor som promotats. Enligt Realfiction själva sålde en alkoholbutik 6 gånger så många flaskor av det promotade vinet efter att Dreamoc installerats. Detta visar vilken potential som finns enbart i detaljhandelsbranschen och varför dessa produkter kommer finnas i varenda butik i framtiden – det är i alla fall min gissning. Att kunna öka försäljningen så drastiskt på utvalda varor lär bli alltmer eftertraktat om det finns lösningar för det.

Bolagets aktie har gått svajigt under 2019. Efter att ha meddelat att break even blir senarelagt till 2020 (PM 29 augusti 2019) sjönk kursen från 14 kronor till cirka 11,5 kronor, då intäkter från MaaS blivit mindre än väntat. Detta har bäddat för en ännu bättre ingångskurs, nu är den ungefär 11 kr. När jag hittade bolaget i maj i år stod kursen i 14,5 kr. Låt oss ponera att allting går som det ska och att de tar en marknadsandel motsvarande 0,5 miljard USD av de väntade 198 miljarderna 2025. Det är ca 4,5 miljarder SEK. 4,5 / 0,15 miljarder sek (nuvarande börsvärde är 0,15 miljarder SEK) = 30. Alltså skulle kursen då stå i 11 kr x 30 = 330 kr. OBS: detta är längre fram och inga garanterade siffror. Nu i närtid vill vi se fler ordrar och ökande omsättning så att 2020 inte bara blir en väntan på att Project Echo ska bli klart.

Saxlund Group 🇸🇪 (greentech) – en av de nuvarande småbolagsaktierna som jag har störst tyngd i nu är Saxlund Group (greentech). Eftersom det händer mycket positivt just nu och då de redan är i kraftfull uppåttrend är de en självklar raket för 2020. De arbetar bland annat med förbränning och materialhantering och syftar till att skapa tekniska lösningar för hållbar energiproduktion. Saxlund fick en rejäl order på uppförande av en bioenergianläggning i Sverige på hela 34 miljoner den 20 december och har totalt vänt om skutan sedan ett år tillbaka. Denna order var lika stor som omsättningen under hela Q3 2018 (jul-sept), samtidigt som resultatförbättringen ökat till -6 miljoner från -59 miljoner (Q3 2019 vs Q3 2018). Investerare är också ivriga att få reda på om det brittiska bolaget Helvellyn kommer anlita Saxlund till fler av sina fabriker för förnyelsebart bränsle, 29 november kom nyheten att den andra fabriken (av tjugo) ska börja byggas. Saxlund fick avtalet för den första fabriken i juni och de verkade nöjda:  

The Saxlund team have shown a deep understanding of the challenges we faced in handling different materials throughout the production process and have been fundamental to the final design of the plant. Their ability to collaborate with others on each part of the process has given us great comfort that they are the best partner for us as we roll out our UK site programme” (ur pressmeddelande från Helvellyn)

Läsvärt är förstås senaste kvartalsrapporten (Q3 2019) och en potentiellt ökande orderbok genom beställningar från Tyskland:

Orderboken har utvecklats positivt under kvartalet, med en större order från Setra. Det finns flertalet positiva indikationer på att Saxlund kommer att ytterligare fylla på orderboken under den närmaste tiden. Den tyska lagen om återvinning av fosfor, som kräver att varje vattenreningsverk i Tyskland med en reningskapacitet för fler än 50 000 personekvivalenter kommer behöva återvinna fosfor, öppnar upp en ny marknad för Saxlunds materialhanteringsutrustning. […] Det finns ca 500 sådana reningsverk i Tyskland. Den omställningen kommer att behöva göras senast 2023.

Saxlund har mycket rent kursmässigt att ta igen efter en krasch från höga höjder – från över 600 kr/aktie för tre år sedan (-99,94 %). 2020 är fyllt av möjligheter och aktien är redan en raket på väg upp. Både utifrån teknisk analys och de förändrade fundamentala aspekterna. Sett till sitt börsvärde på cirka 100 miljoner är risken dessutom tyglad av resultatförändringen, den ökande omsättningen, en växande orderbok och nya potentiella ordrar från Sverige och andra länder i Europa.

Saxlund är ett turn around case deluxe.


Prenumerera gärna för att inte missa analyser (e-post):

Dela gärna inlägget om du gillade det.

En tanke på “Nyårsspecial: 4 raketer inför 2020”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s