MIDPOINT HOLDINGS: undanröjer valutaspreaden och erbjuder billigast överföring i världen mellan valutor

Bakgrund

1998 började några experter inom Foreign Exchange (FX) diskutera idén om att erbjuda kunder mittpunkten mellan köp- och säljkurser av utländska valutor för en transparent avgift över internet. Strävan att uppnå detta har medfört utmaningar i form av immaterialrätt och efterlevnad av bankers olika krav samt säkerhet. Brittiska Midpoint har överkommit detta genom bolagets egna teknologi. 

Midpoint (MPT) använder en peer-to-peer “P2P”-modell inom FX för att kunna uppnå mittpunkten mellan växlingskurser. Med andra ord skapar MPT en slags egen handelsplats där köpare och säljare av en utländsk valuta möts och matchas utifrån deras önskemål. Midpoint använder en oberoende tredje-parts dataflöde för att fastställa mittpunkten mellan valutorna varje gång en matchning uppstår. Detta säkerställer att köpare och säljare får den bästa möjliga växlingskursen vid matchningstillfället samt att processen blir helt transparent och möjlig att kontrollera. P2P-modellen eliminerar köp-sälj-spreaden och andra avgifter som normalt tillämpas hos de traditionella konkurrenterna. Systemet hanterar komplexa kedjor där flera olika aktörer och valutor ingår samtidigt vilket gör matchningsprocessen effektiv. 

Exempel: 

 • Aktör 1 vill köpa brittiska pund för dollar
 • Aktör 2 vill köpa euros för pund
 • Aktör 3 vill köpa dollar för euro 

MPT kör en sammanslagning av samtliga aktörer och affärer vid de för tillfället rådande valutakurserna. Behovet av FX-mäklare försvinner. Affären genomförs och möjlighet finns att kombinera de olika affärerna med olika valutor, 2-vägs, 3-vägs eller godtycklig högre kombination i ordningen. Affärerna kan även uppnås delvis genom att en viss kombination av valuta och aktör tillfredsställer en viss order. Aktörerna kan vara en kombination av både privatpersoner och företag. 

MPT tillhandahåller alltså både den reglerade marknadsplatsen för handeln och själva mjukvaran och kringgår på så sätt fördyrande mellanhänder som banker genom deras P2P-modell, vilket skiljer MPT från sina konkurrenter. Tekniken är möjlig att licensiera till större business-to-business-flöden och kan även säljas vidare till andra bolag som sätter sin egen logga på tekniken, s.k. white-labeling. Midpoints ordrar genomförs inom 24 timmar och kostar kunden 0,3 % i avgift. MPT har virtuella IBAN-konton och debitkort där man kan handla med olika valutor utan valutaspread. MPT har kontor i London, British Columbia (Kanada) och Telegraph Bay (Hong Kong).  

Marknader och tillväxt

Bolaget tillhandahåller internationella överföringar inom fyra huvudkategorier där både konsumenter/privatpersoner och företag antingen betalar eller tar emot överföringen där valutaväxling ingår. Dessa är:

 • leverantörsbetalningar (företag betalar till ett annat företag)
 • köp inom e-handeln (konsument köper och företag tar emot)
 • löner/pension/bidragsutbetalningar (konsument tar emot) och 
 • övriga internationella överföringar mellan privatpersoner.

Midpoint avser växa inom marknaderna logistik, supporttjänster, fastigheter, utbildning, resor och turism samt ekonomisk förvaltning. MPT växer organiskt med klienter från USA, UK, Kanada, Australien, Nya Zeeland och centrala Europa. Bolaget ser white-label-potential med små och medelstora företag samt med större organisationer som tillhandahåller finansiella tjänster, som banker. MPT ser potential inom Business-to-customer (B2C) utöver B2B. 

Ägarbild

Cirka 13,6 % av det totala antalet free-float-aktier i MPT ägs av insiders och deras närstående. 1,1 % ägs av privata företag och resterande 85,2 % av allmänheten. Den största ägaren i Midpoint Holding är Shee Wong (VD) med 5,2 % av aktierna. De andra och tredje största ägarna är Corbin Comishin (CFO) på 3,2 % respektive Michael Hampson (styrelseledamot) på 2,9 %. Ledningsgruppen och styrelsen äger alltså mer än 11 % av aktierna. Den sjunde största ägaren är också del av styrelsen och äger 0,2 % av aktierna. Antalet utestående aktier uppgår 44,1 miljoner. Totalt har cirka 645 000 aktier förvärvats i form av insiderhandel det senaste halvåret av VD och CFO. 

Det totala antalet aktier är cirka 104 miljoner stycken vilket gör att free-float-aktierna endast utgör ca 40 % av antalet aktier. 

Vad talar för bolaget? 

Intäkter, försäljningskostnader och värdering i relation till konkurrenter

En jämförelse med MPT:s konkurrenter är på sin plats. Några liknande är bland annat RevoluGroup (plattform för överföringar med blockchain-tech) och NetCents (överföringar av samt möjliggör för handlare att ta betalt i kryptovalutor). Nedan är respektive bolags intäkter för Q1 2020 samt försäljningskostnader:

 • RevoluGroup: 350,000 CAD i intäkter med försäljningskostnader på 250,900 CAD
 • NetCents: 57,500 CAD i intäkter med försäljningskostnader på 19,800 CAD
 • Midpoint Holdings: 159,400 CAD med försäljningskostnader på 28,700 CAD.

Försäljningskostnadens andel av intäkterna för perioden är följaktligen:

 • RevoluGroup (72 %)
 • NetCents (34,4 %)
 • Midpoint Holdings (18 %). 

Midpoint har med andra ord relativt låg försäljningskostnad jämfört med konkurrenter i branschen i relation till intäkter. Bolagens värdering är också relevant att lyfta fram i sammanhanget (med reservation för förändrade börsvärden):

 • RevoluGroup (44,6 MCAD)
 • NetCents (82,7 MCAD)
 • Midpoint Holdings (12 MCAD). 

NetCents är med andra ord cirka 7 gånger högre värderat trots att NetCents har nära dubbelt så höga försäljningskostnader och en tredjedel så stora intäkter jämfört med MPT under kvartalet.

Inkomst per kund per år jämfört med konkurrenter

När det gäller inkomster per kund inom fintech-branschen tjänade MPT 400,000 USD på en klientgrupp om 3000 stycken klienter de senaste tolv månaderna – vilket motsvarar 133 USD per kund per år. Detta är mer än tre gånger så mycket jämfört med fin-techföretag i liknande storlek. Som en bonus till kunder erbjuder MPT Avios-poäng till de gör internationella överföringar. Detta innebär att kunder som använder MPT inte bara får den bästa möjliga forex-kursen utan även tjänar in poäng och sparar pengar på flygresor, vilket skulle kunna vara ytterligare en anledning att välja MPT framför deras konkurrenter. MPT tillhandahåller överföringar mellan valutor i 60 olika länder.

Tillväxt

Midpoint håller på att skala upp sina intäkter. I Q1 2020 uppgick intäkterna till 159,400 USD  vilket är den högsta uppmätta intäkten under ett kvartal sedan starten 2013. Under ett år fram till Q1s slut i 2020 processade MPT motsvarande 103 MUSD i internationella överföringar, deras högsta siffra någonsin uppmätt under ett år. Vidare har MPT lyckats skala upp sin verksamhet utan att ha spenderat pengar på marknadsföring. Istället sägs deras nivå av service och att spridning från mun till mun bidragit till att allt fler får vetskap om MPT. Vidare är MPT skuldfritt. 

Medial uppmärksamhet

Den 8 juli 2020 skedde en transaktion som fick genomslag i media. En person överförde 40 miljoner USD med Midpoint för en investering i ett internationellt fastighetsprojekt – vilket sparade klienten mellan 80,000-100,000 USD. Alternativt hade varit att skicka pengarna via en av de två största bankerna i Schweiz. Denna kund kommer gissningsvis fortsätta använda MPT vid överföringar i framtiden samt bidra till att ordet sprids vidare om bolaget. 

Styrkan i P2P-modellen

P2P-modellen gör att MPT inte behöver spendera pengar när det kommer till riskhantering av att behöva ha valutor sparade i ett lager. Detta är en av aspekterna som bidrar till att de kan minska valutaspreaden mer än sina konkurrenter. De som använder Midpoint tar inte heller någon kreditrisk eller behöver förbetala ordrar vilket krävs hos konkurrenterna. När en matchning sker blir klienten uppmanad att föra över pengarna som går till mottagarens bank via Currencycloud som MPT använder som integrerad betaltjänstleverantör. Den matchning som sker över flera valutor i flera olika ordrar samtidigt i kombination med marknadens bästa valutaspread minskar även likviditetsrisken för klienterna. Det kan handla om att någon snabbt vill överföra ett belopp till en annan valuta och mottagare på grund av kursfall i ena valutan – där höga avgifter och hög valutaspread hos en befintlig aktör i vissa fall kan leda till att klienten inte vill genomföra affären. MPTs lägre kostnader kan därför leda till att antalet affärer ökar istället.     

Ökad storlek på transaktioner vid volatilitet

Bolaget uppger i ett pressmeddelande att volatilitet på aktie- och valutamarknaden bidrar till större affärer. Med andra ord har covid-19-pandemin gett ett uppsving i deras intäkter. Detta beror på att när marknaderna är volatila och osäkra leder det till att fler snabbt vill föra över större summor mellan valutor för att investera i de valutor som gynnas av volatiliteten, dvs. blir ”billiga”.

Risker

MPT verkar i en bransch med stor konkurrens. Bland annat konkurrerar de med multinationella banker och är beroende av att attrahera nya kunder från befintliga aktörer. De större konkurrenterna har mycket större kundkretsar, mer resurser i form av stabilare finansiell ställning, mer möjligheter till marknadsföring och större personalresurser utöver deras erkända namn/varumärken. De större konkurrenterna har tillgång till mycket större kapital och kan lättare svara på förändringar inom överförings-, FX- och betalningsbranschen.

MPT riskerar att inte kunna uppfylla alla finansiella åtaganden när de ska betalas. Bolaget hanterar detta genom att ständigt försöka ha tillräcklig likviditet när fordringar ska betalas. 

MPT är inte lönsamt och bolaget kan behöva ta in nytt kapital innan de kan stå på egna ben. 

Slutsats

Som MPT själva framför har ingen större utveckling skett de senaste åren vad gäller FX-marknaden som är den största och mest likvida marknaden i världen (omsätter över 6,6 triljoner USD per dag (April 2019)). Det beror på att marknaden är fragmenterad till följd av sina internationella struktur. Medan lagstiftare i olika länder tryckt på att finansiella instrument ska bli mer transparenta har därför därför FX-marknaden inte förändrats lika snabbt. När jag först upptäckte bolaget tänkte jag direkt att alla som handlar med valutor, oavsett om det avser betalningar från kunder till ett företag i ett land till ett annat, en fastighetsinvestering eller för att tjäna på själva valutaaffären, vill man självklart betala så lite som möjligt i rena avgifter och spread, som annars äter upp marginalerna på affären. Affären på 40 MUSD där MPT användes visar på att även de som vill överföra större summor kan vara benägna att använda MPT trots att de inte har ett erkänt namn i nuläget. Detta beror, gissningsvis, på att de erbjuder den bästa växlingskursen i världen. I framtiden är det mycket möjligt att MPTs P2P-modell är standard med anledning av detta. Att lagstiftare, rätts- och polisväsende samt andra aktörer har större möjlighet att kontrollera de affärer som görs med P2P-modellens transparens borde även göra MPTs teknik eftersträvad på politisk nivå. I nuläget är de nästintill helt okända med endast en handfull ägare på Avanza. Bolaget har låga förväntningarna på sig efter ett antal verksamma år utan att det tagit fart. Bolaget påstås närma sig en inflexionspunkt bland konkurrenter som har mångdubbelt högre värdering (se ovan). MPT handlas även med låg volym och en mindre andel free-float. Därför tror jag uppvärderingen kommer ske snabbt i takt med att deras intäkter, allmän kännedom om och förväntningar på bolaget fortsätter att öka – om allt går vägen, förstås.  

Ansvarsfriskrivning

Vid analysens tillkomst har fullständig objektivitet och korrekt framförda fakta om bolaget eftersträvats. All information som presenteras är förankrat i källor (gäller ej samtligt i avsnittet slutsatser) om det inte uttryckligen framkommer att författaren framför en egen åsikt/tolkning. Författaren reserverar sig för eventuella faktafel och tar gärna emot feedback om dessa i syfte rätta till dem.

Innehållet i denna analys ska inte ses som ett råd att handla bolagets aktie. Att handla aktien innebär en investering med mycket hög risk. Gör egen omfattande research och/eller konsultera professionell investerare om du planerar att handla aktien. Författaren äger aktier i bolaget. 

Källor

BIS: 

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1912f.html

California Herald: https://www.californiaherald.com/is-midpoint-holdings-the-next-canadian-fintech-stock-ready-to-make-big-gains/?fbclid=IwAR1S7lW9V03ndmRZtl05u5kSqGtrHd3y-x4JnOYF2uR7fNB_Gez6T6AoqbY

Midpoint Holdings (Finansiella rapporter, Investor Presentation, pressmeddelanden etc.): https://www.midpoint.com/

Money Trend Alert (äger aktier): https://moneytrendalert.com/?fbclid=IwAR1BhywbTNz7wKcWqwhjK0Ghaj44hzYK4FDevGi3QnUlSo28A7xE9uWdlxU

Simply Wall St:

https://simplywall.st/news/do-insiders-own-lots-of-shares-in-midpoint-holdings-ltd-cvempt/

Yahoo! Finance:

https://finance.yahoo.com/quote/MPT.V/insider-transactions?p=MPT.V


Prenumerera nedan för fler analyser (e-mail):

Avkastningsraketen finns även på Facebook, Instagram och Twitter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s