Att välja småbolagsaktier

Några kriterier vid val av småbolagsaktier

Detta är bara några få men viktiga aspekter att ta hänsyn till när man gör research om småbolag. Det finns såklart många fler aspekter att väga in samt bolagsspecifik kunskap. Därför är det viktigt att inte ha bråttom utan se så att allt ”lirar” in man drar till med ett köp.

  1. Affärsidé – är affärsidén tillräckligt stabil för skapa en ökande efterfrågan på företagets produkter/tjänster? Är bolagets affärsidé hållbar åtminstone ett decennium in i framtiden?
  2. Konkurrens – finns det andra bolag i nuläget eller på frammarsch som säljer liknande produkter? Bolag med ensamrätt/patent på produkter som ingen annan har, där efterfrågan väntas öka, kan vara köpvärda
  3. Styrelse – vilka sitter i styrelsen och vilken kompetens tar ledamöterna med in i bolaget? Är de investerade i bolaget, i så fall hur hårt? Insiderhandel? Stora men även små aktieköp är ofta ett gott tecken. Tvärtom vid insiderförsäljning av aktier
  4. Finansiella aspekter – har företaget tillräckligt med pengar för att sjösätta sina projekt? Hur mycket pengar går åt per månad, hur länge klarar de sig på de pengar de har nu? Frekventa nyemissioner (= ta in nya pengar från investerare) är ofta inget bra tecken. Kolla kvartalsrapporter/VD-ord för att se hur omsättningen/läget förändras över året!
  5. Timing – hur långt ifrån är bolaget att börja sälja sina produkter – dvs. hur långt ifrån omsättning / vinst är bolaget? Det är på denna punkt många gör fel, och den bör inte underskattas. Lätt att hoppa in i något som verkar spännande men stor risk man går in i helt fel läge på en hög aktiekurs som det inte finns fog för – oftast bäst att avvakta. Dessutom – hur är timingen vad gäller affärsidén i förhållande till rådande samhällsläge? Med andra ord, är företaget rätt i tiden med det de säljer?
  6. Övriga brister/förtjänster – kan vara all möjlig info. Ju mer man vet, desto bättre. Kan vara vilka partners bolaget har, hur bolaget startade och dess historia, kunskap om konkurrenter mm.