Att välja utdelningsaktier

Kriterierna jag utgår från vid val av utdelningsaktier:

  1. Direktavkastning (DA) – eftersom jag har som mål att de flesta utdelare ska vara över 3 % (med några undantag) börjar jag sållningen sålunda. Någonstans mellan 8-12 % DA börjar det bli ohållbart för de flesta företag att upprätthålla nivån på utdelningen. Jag har utifrån mina observationer märkt att detta är en hyfsat bra generell övre gräns att följa. Det är aldrig bra att stirra sig blind på enbart en variabel eller bli girig utifrån endast DA.
  2. Antal år av utdelning – hur många sammanhängande år har bolaget delat ut? Ju fler desto bättre. Jag utgår alltid från ett minimum av fem års sammanhängande utdelningar.
  3. Nivå på utdelning – har bolaget höjt utdelningarna de senaste fem åren är det ett gott tecken, speciellt om det är regelbundna höjningar. Så länge utdelningen bara sänks något enstaka år, är en hög upprätthållen direktavkastning (4% +) en god utdelare enligt mig. Direktavkastningen kan dock hållas hög pga. av sjunkande aktiekurs.
  4. Kursutveckling sedan 10 år – ett aktie kan uppfylla kriterierna 1-3 och ändå ge dålig total avkastning. Detta till följd av att direktavkastningen (utdelning dividerat med aktiekurs) trycks upp av en sjunkande aktiekurs, där utdelningar + kursutveckling blir sämre än en utdelningsaktie med lägre direktavkastning men högre kursutveckling. Jag tittar därför alltid på kursutvecklingen sedan minst 10 år tillbaka – aktien bör ha gått åtminstone 80 % plus under denna period. Annars finns det risk för att man köper aktier som stagnerat och blivit mer som ett räntebärande papper. Eller som bara fortsätter sjunka kursmässigt år efter år, inte roligt.
  5. Utdelningsandel – hur stor del av vinsten som delas ut till aktieägarna. Den gräns jag inte vill överskrida är cirka 90 % utdelningsandel. Det är för att jag har några Real Estate Investment Trust-bolag (REIT) och liknande som är vanliga i Nordamerika. De måste dela ut 90 % av vinsten för att få tillämpa vissa skatteregler. För övriga bolag skulle jag säga att en utdelningsandel på upp till 80 % är rimlig. Undvik utdelningsaktier med över 100 % utdelningsandel, då risken att utdelningen sänks är hög.
  6. Spridning över året – denna variabel fäster jag stor vikt vid. Jag sållar bort de flesta aktier idag pga. denna variabel. Jag vill ha en jämn spridning av utdelningar över året med ungefär lika många per månad. Detta är inte så lätt att följa pga. av de redan 22 befintliga aktierna i utdelningsportföljen som måste pusslas utefter. Tips är Nordamerikanska månadsutdelare (bl.a. REIT:s) och kvartalsutdelare för stor spridning över året.