Att välja utdelningsaktier – kriterier och tips

När det kommer till urvalet av utdelningsaktier fokuserar man på lite andra saker än småbolag/tillväxtbolag, även om vissa variabler är gemensamma. Utdelningsaktier har till skillnad från många tillväxtbolag en så pass stor vinst att styrelsen beslutat att dela ut en del av denna till aktieägarna (oss). Men hur vet man vilka utdelningsaktier som är köpvärda?

När jag väljer utdelningsaktier filtrerar jag utefter en mall jag satt ihop utifrån egen erfarenhet:

 1. Direktavkastning (DA) – eftersom jag har som mål att de flesta utdelare ska vara över 4 % (med några undantag) börjar jag sållningen sålunda. Någonstans mellan 8-12 % DA börjar det bli ohållbart för de flesta företag att upprätthålla nivån på utdelningen. Jag har utifrån mina observationer märkt att detta är en hyfsat bra generell övre gräns att följa. Det är aldrig bra att stirra sig blind på enbart en variabel eller bli girig utifrån endast DA.
 2. Antal år av utdelning – hur många sammanhängande år har bolaget delat ut? Ju fler desto bättre. Jag utgår alltid från ett minimum av fem års sammanhängande utdelningar.
 3. Nivå på utdelning – har bolaget höjt utdelningarna de senaste fem åren är det ett gott tecken, speciellt om det är regelbundna höjningar. Så länge utdelningen bara sänks något enstaka år, är en hög upprätthållen direktavkastning (4% +) en god utdelare enligt mig. Direktavkastningen kan dock hållas hög pga. av sjunkande aktiekurs.
 4. Kursutveckling sedan 10 år – ett aktie kan uppfylla kriterierna 1-3 och ändå ge dålig total avkastning. Detta till följd av att direktavkastningen (utdelning dividerat med aktiekurs) trycks upp av en sjunkande aktiekurs, där utdelningar + kursutveckling blir sämre än en utdelningsaktie med lägre direktavkastning men högre kursutveckling. Jag tittar därför alltid på kursutvecklingen sedan minst 10 år tillbaka – aktien bör ha gått åtminstone 30 % plus under denna period. Annars finns det risk för att man köper aktier som stagnerat och blivit mer som ett räntebärande papper. Eller som bara fortsätter sjunka kursmässigt år efter år, inte roligt.
 5. Utdelningsandel – hur stor del av vinsten som delas ut till aktieägarna. Den gräns jag inte vill överskrida är cirka 90 % utdelningsandel. Det är för att jag har några Real Estate Investment Trust-bolag (REIT) och liknande som är vanliga i Nordamerika. De måste dela ut 90 % av vinsten för att få tillämpa vissa skatteregler. För övriga bolag skulle jag säga att en utdelningsandel på upp till 80 % är rimlig. Undvik utdelningsaktier med över 100 % utdelningsandel, då risken att utdelningen sänks är hög.
 6. Spridning över året – denna variabel fäster jag stor vikt vid. Jag sållar bort de flesta aktier idag pga. denna variabel. Jag vill ha en jämn spridning av utdelningar över året med ungefär lika många per månad. Detta är inte så lätt att följa pga. av de redan 22 befintliga aktierna i utdelningsportföljen som måste pusslas utefter. Tips är Nordamerikanska månadsutdelare (bl.a. REIT:s) och kvartalsutdelare för stor spridning över året.

Har utdelningsaktien klarat sig igenom ovan kriterier anser jag att den kvalificerar sig in i utdelningsportföljen. Just nu letar jag dock inte aktivt efter nya utdelningsaktier då portföljen har 20+ aktier och bra spridning över året.

Det finns massvis av andra nyckeltal och variabler man kan titta på vid val av utdelningsaktier. Det kan vara börsvärde (väljer själv bolag med minst 1 miljard SEK) och olika typer av kursmått som P/E-tal eller vinstmått som räntabilitet. Mer om dessa olika typer av mått inom kort.

Kriterierna för val av utdelningsaktier finns nu i menyn under ”Strategier”. Uppdatering av bägge portföljerna kommer som vanligt på söndag. Prenumerera gärna nedan.

Nu är det dags att ta helg.


InstagramFacebook

Prenumerera nedan för att inte missa inlägg:


Att välja småbolagsaktier – kriterier och tips

Det är nog många som tycker det är spännande att köpa aktier i småbolag. Småbolag har oftast ingen omsättning eller vinst i nuläget, men man hoppas på en stark tillväxt inom en framtid. Jag har alltid tyckt det varit intressant att handla denna typ av aktie, då uppsidan kan vara väldigt stor. Dock har jag begått många misstag där jag antingen varit för ivrig eller låtit känslor styra mitt agerande, vilket gjort att jag förlorat en del pengar tidigare. Under en kort period för mer än 5 år sedan köpte jag en aktie på grundval av själva aktiegrafen. Visst, självklart ska man kolla på historisk kursutveckling, men det är ingen kanonidé att basera ett investeringsbeslut på en enda bild. En annan klassiker när det kommer till dåliga investeringsbeslut är att köpa/sälja en aktie för att den gått upp eller ner x antal subjektivt valda procent – inte heller en jättebra idé.

Nuförtiden gör jag så pass mycket research att jag inte är särskilt nervös när jag sitter på papper med högre risk. Jag kan tänka mig att det är så för de flesta: ju mer research man gör desto bättre känns det, och man säljer inte av aktierna för minsta lilla oro då heller. Ju mer påläst man är desto mindre känslostyrd blir aktiehandeln. Ett misstag många gör är att sälja så fort något går minus, om bolaget är lovande kan det snarare vara läge att öka då och snitta ner genomsnittskursen. Har man inte gjort sin research kan man omöjligt veta om bolaget är lovande, varför ett inkonsekvent, subjektivt handlande uppstår.

Nedan har jag samlat fem stycken användbara punkter och några av de mest centrala aspekterna när man funderar på att köpa aktier i ett småbolag. Tar man hänsyn till dessa aspekter innan man handlar kommer man antagligen fatta bättre beslut och undanröja känslobaserade impulser vid val av småbolagsaktier.


Kriterier vid analys av småbolagsaktier

 1. Affärsidé – är affärsidén tillräckligt stabil för skapa en ökande efterfrågan på företagets produkter/tjänster? Är bolagets affärsidé hållbar åtminstone ett flertal decennier in i framtiden?
 2. Konkurrens – finns det andra bolag i nuläget eller på frammarsch som säljer liknande produkter? Bolag med ensamrätt/patent på produkter som ingen annan har, där efterfrågan väntas öka, kan vara köpvärda
 3. Styrelse – vilka sitter i styrelsen och vilken kompetens tar ledamöterna med in i bolaget? Är de investerade i bolaget, i så fall hur hårt? Insiderhandel? Stora men även små aktieköp är ofta ett gott tecken. Tvärtom vid insiderförsäljning av aktier
 4. Finansiella aspekter – har företaget tillräckligt med pengar för att sjösätta sina projekt? Hur mycket pengar går åt per månad, hur länge klarar de sig på de pengar de har nu? Frekventa nyemissioner (= ta in nya pengar från investerare) är ofta inget bra tecken. Kolla kvartalsrapporter/VD-ord för att se hur omsättningen/läget förändras över året!
 5. Timing – hur långt ifrån är bolaget att börja sälja sina produkter – dvs. hur långt ifrån omsättning / vinst är bolaget? Det är på denna punkt många gör fel, och den bör inte underskattas. Lätt att hoppa in i något som verkar spännande men stor risk man går in i helt fel läge på en hög aktiekurs som det inte finns fog för – oftast bäst att avvakta
 6. Övriga brister/förtjänster – kan vara all möjlig info. Ju mer man vet, desto bättre. Kan vara vilka partners bolaget har, hur bolaget startade och dess historia, kunskap om konkurrenter mm.

Det finns mycket man skulle kunna lägga till i ovan lista eller komplettera den på olika sätt beroende på vilka preferenser man har. Som ni kanske anar så finns det inte alltid glasklara svar på alla frågor, exempelvis när försäljningen väntas börja i företaget. Sådana saker kan mycket väl skjutas upp, och då får man göra en ny bedömning. Det finns alltså inslag av gissningar som gör det hela svårare.

Man måste göra research under ett tag för att få tag tillräckligt mycket information att grunda handelsbeslut på. Det finns vanligtvis aktiegrupper där folk lägger upp nyheter löpande, så man slipper söka upp varenda nyhet själv. En nackdel med aktiegrupper att de lätt blir sektliknande genom att man nästan bara lyfter fram positiva aspekter – detta kan lätt påverka en i tron att man tar till sig objektiv information från gruppen.

Nedan tänkte jag exemplifiera ovan kriterier vid småbolagsanalys med en blixtanalys av Patriot One Technologies som jag sitter på. Detta är ett exempel på analys, inte ett råd att handla aktien.

Exempel: Patriot One Technologies (PAT1)

 1. Affärsidé – rädda liv genom produkter som upptäcker vapen, farliga kemiska substanser etc. innan en incident inträffat, bl.a. med hjälp av A.I. Lär vara hållbart många år framöver
 2. Konkurrens – PAT1 kan utifrån research inte sägas ha några likvärdiga konkurrenter, även om konkurrens finns. Undermålig teknik/högre kostnad hos konkurrenter. Patent i allt fler världsdelar håller på att färdigställas.
 3. Styrelse – samtliga i styrelsen har utmärkta meriter och erfarenheter, samtliga mellan 10-30 års erfarenhet inom respektive område
 4. Finansiella aspekter – bolaget är välfinansierat och klarar sig år framöver på sina tillgångar.
 5. Timing – bolaget rapporterar första omsättningen i december 2019. (Jag gick in väldigt otimat till en högre kurs i januari 2018, nästan två år för tidigt kan man säga. Kursen är ca 1,6 CAD nu, då var den över 2 CAD).
 6. Övrigt – är partners med Cisco, Raytheon Canada, Johnson Controls mfl. Har varit på besök i Vita Huset ett flertal gånger. Fortfarande osäkert hur mycket de kommer sälja, positivt att det har börjat dock. Aktiegrupperna luskar ut ganska mycket nyheter innan bolaget släpper det officiellt – har inte varit positivt för aktiekursen.

För att få bästa möjliga timing bör denna fundamentala analys kombineras med teknisk analys, mer om det i annat inlägg.

Kommentera gärna nedan och berätta om era egna tankar kring val av småbolag.


Start

Instagram

Börja investera