MIDPOINT HOLDINGS: undanröjer valutaspreaden och erbjuder billigast överföring i världen mellan valutor

Bakgrund

1998 började några experter inom Foreign Exchange (FX) diskutera idén om att erbjuda kunder mittpunkten mellan köp- och säljkurser av utländska valutor för en transparent avgift över internet. Strävan att uppnå detta har medfört utmaningar i form av immaterialrätt och efterlevnad av bankers olika krav samt säkerhet. Brittiska Midpoint har överkommit detta genom bolagets egna teknologi. 

Midpoint (MPT) använder en peer-to-peer “P2P”-modell inom FX för att kunna uppnå mittpunkten mellan växlingskurser. Med andra ord skapar MPT en slags egen handelsplats där köpare och säljare av en utländsk valuta möts och matchas utifrån deras önskemål. Midpoint använder en oberoende tredje-parts dataflöde för att fastställa mittpunkten mellan valutorna varje gång en matchning uppstår. Detta säkerställer att köpare och säljare får den bästa möjliga växlingskursen vid matchningstillfället samt att processen blir helt transparent och möjlig att kontrollera. P2P-modellen eliminerar köp-sälj-spreaden och andra avgifter som normalt tillämpas hos de traditionella konkurrenterna. Systemet hanterar komplexa kedjor där flera olika aktörer och valutor ingår samtidigt vilket gör matchningsprocessen effektiv. 

Exempel: 

 • Aktör 1 vill köpa brittiska pund för dollar
 • Aktör 2 vill köpa euros för pund
 • Aktör 3 vill köpa dollar för euro 

MPT kör en sammanslagning av samtliga aktörer och affärer vid de för tillfället rådande valutakurserna. Behovet av FX-mäklare försvinner. Affären genomförs och möjlighet finns att kombinera de olika affärerna med olika valutor, 2-vägs, 3-vägs eller godtycklig högre kombination i ordningen. Affärerna kan även uppnås delvis genom att en viss kombination av valuta och aktör tillfredsställer en viss order. Aktörerna kan vara en kombination av både privatpersoner och företag. 

MPT tillhandahåller alltså både den reglerade marknadsplatsen för handeln och själva mjukvaran och kringgår på så sätt fördyrande mellanhänder som banker genom deras P2P-modell, vilket skiljer MPT från sina konkurrenter. Tekniken är möjlig att licensiera till större business-to-business-flöden och kan även säljas vidare till andra bolag som sätter sin egen logga på tekniken, s.k. white-labeling. Midpoints ordrar genomförs inom 24 timmar och kostar kunden 0,3 % i avgift. MPT har virtuella IBAN-konton och debitkort där man kan handla med olika valutor utan valutaspread. MPT har kontor i London, British Columbia (Kanada) och Telegraph Bay (Hong Kong).  

Marknader och tillväxt

Bolaget tillhandahåller internationella överföringar inom fyra huvudkategorier där både konsumenter/privatpersoner och företag antingen betalar eller tar emot överföringen där valutaväxling ingår. Dessa är:

 • leverantörsbetalningar (företag betalar till ett annat företag)
 • köp inom e-handeln (konsument köper och företag tar emot)
 • löner/pension/bidragsutbetalningar (konsument tar emot) och 
 • övriga internationella överföringar mellan privatpersoner.

Midpoint avser växa inom marknaderna logistik, supporttjänster, fastigheter, utbildning, resor och turism samt ekonomisk förvaltning. MPT växer organiskt med klienter från USA, UK, Kanada, Australien, Nya Zeeland och centrala Europa. Bolaget ser white-label-potential med små och medelstora företag samt med större organisationer som tillhandahåller finansiella tjänster, som banker. MPT ser potential inom Business-to-customer (B2C) utöver B2B. 

Ägarbild

Cirka 13,6 % av det totala antalet free-float-aktier i MPT ägs av insiders och deras närstående. 1,1 % ägs av privata företag och resterande 85,2 % av allmänheten. Den största ägaren i Midpoint Holding är Shee Wong (VD) med 5,2 % av aktierna. De andra och tredje största ägarna är Corbin Comishin (CFO) på 3,2 % respektive Michael Hampson (styrelseledamot) på 2,9 %. Ledningsgruppen och styrelsen äger alltså mer än 11 % av aktierna. Den sjunde största ägaren är också del av styrelsen och äger 0,2 % av aktierna. Antalet utestående aktier uppgår 44,1 miljoner. Totalt har cirka 645 000 aktier förvärvats i form av insiderhandel det senaste halvåret av VD och CFO. 

Det totala antalet aktier är cirka 104 miljoner stycken vilket gör att free-float-aktierna endast utgör ca 40 % av antalet aktier. 

Vad talar för bolaget? 

Intäkter, försäljningskostnader och värdering i relation till konkurrenter

En jämförelse med MPT:s konkurrenter är på sin plats. Några liknande är bland annat RevoluGroup (plattform för överföringar med blockchain-tech) och NetCents (överföringar av samt möjliggör för handlare att ta betalt i kryptovalutor). Nedan är respektive bolags intäkter för Q1 2020 samt försäljningskostnader:

 • RevoluGroup: 350,000 CAD i intäkter med försäljningskostnader på 250,900 CAD
 • NetCents: 57,500 CAD i intäkter med försäljningskostnader på 19,800 CAD
 • Midpoint Holdings: 159,400 CAD med försäljningskostnader på 28,700 CAD.

Försäljningskostnadens andel av intäkterna för perioden är följaktligen:

 • RevoluGroup (72 %)
 • NetCents (34,4 %)
 • Midpoint Holdings (18 %). 

Midpoint har med andra ord relativt låg försäljningskostnad jämfört med konkurrenter i branschen i relation till intäkter. Bolagens värdering är också relevant att lyfta fram i sammanhanget (med reservation för förändrade börsvärden):

 • RevoluGroup (44,6 MCAD)
 • NetCents (82,7 MCAD)
 • Midpoint Holdings (12 MCAD). 

NetCents är med andra ord cirka 7 gånger högre värderat trots att NetCents har nära dubbelt så höga försäljningskostnader och en tredjedel så stora intäkter jämfört med MPT under kvartalet.

Inkomst per kund per år jämfört med konkurrenter

När det gäller inkomster per kund inom fintech-branschen tjänade MPT 400,000 USD på en klientgrupp om 3000 stycken klienter de senaste tolv månaderna – vilket motsvarar 133 USD per kund per år. Detta är mer än tre gånger så mycket jämfört med fin-techföretag i liknande storlek. Som en bonus till kunder erbjuder MPT Avios-poäng till de gör internationella överföringar. Detta innebär att kunder som använder MPT inte bara får den bästa möjliga forex-kursen utan även tjänar in poäng och sparar pengar på flygresor, vilket skulle kunna vara ytterligare en anledning att välja MPT framför deras konkurrenter. MPT tillhandahåller överföringar mellan valutor i 60 olika länder.

Tillväxt

Midpoint håller på att skala upp sina intäkter. I Q1 2020 uppgick intäkterna till 159,400 USD  vilket är den högsta uppmätta intäkten under ett kvartal sedan starten 2013. Under ett år fram till Q1s slut i 2020 processade MPT motsvarande 103 MUSD i internationella överföringar, deras högsta siffra någonsin uppmätt under ett år. Vidare har MPT lyckats skala upp sin verksamhet utan att ha spenderat pengar på marknadsföring. Istället sägs deras nivå av service och att spridning från mun till mun bidragit till att allt fler får vetskap om MPT. Vidare är MPT skuldfritt. 

Medial uppmärksamhet

Den 8 juli 2020 skedde en transaktion som fick genomslag i media. En person överförde 40 miljoner USD med Midpoint för en investering i ett internationellt fastighetsprojekt – vilket sparade klienten mellan 80,000-100,000 USD. Alternativt hade varit att skicka pengarna via en av de två största bankerna i Schweiz. Denna kund kommer gissningsvis fortsätta använda MPT vid överföringar i framtiden samt bidra till att ordet sprids vidare om bolaget. 

Styrkan i P2P-modellen

P2P-modellen gör att MPT inte behöver spendera pengar när det kommer till riskhantering av att behöva ha valutor sparade i ett lager. Detta är en av aspekterna som bidrar till att de kan minska valutaspreaden mer än sina konkurrenter. De som använder Midpoint tar inte heller någon kreditrisk eller behöver förbetala ordrar vilket krävs hos konkurrenterna. När en matchning sker blir klienten uppmanad att föra över pengarna som går till mottagarens bank via Currencycloud som MPT använder som integrerad betaltjänstleverantör. Den matchning som sker över flera valutor i flera olika ordrar samtidigt i kombination med marknadens bästa valutaspread minskar även likviditetsrisken för klienterna. Det kan handla om att någon snabbt vill överföra ett belopp till en annan valuta och mottagare på grund av kursfall i ena valutan – där höga avgifter och hög valutaspread hos en befintlig aktör i vissa fall kan leda till att klienten inte vill genomföra affären. MPTs lägre kostnader kan därför leda till att antalet affärer ökar istället.     

Ökad storlek på transaktioner vid volatilitet

Bolaget uppger i ett pressmeddelande att volatilitet på aktie- och valutamarknaden bidrar till större affärer. Med andra ord har covid-19-pandemin gett ett uppsving i deras intäkter. Detta beror på att när marknaderna är volatila och osäkra leder det till att fler snabbt vill föra över större summor mellan valutor för att investera i de valutor som gynnas av volatiliteten, dvs. blir ”billiga”.

Risker

MPT verkar i en bransch med stor konkurrens. Bland annat konkurrerar de med multinationella banker och är beroende av att attrahera nya kunder från befintliga aktörer. De större konkurrenterna har mycket större kundkretsar, mer resurser i form av stabilare finansiell ställning, mer möjligheter till marknadsföring och större personalresurser utöver deras erkända namn/varumärken. De större konkurrenterna har tillgång till mycket större kapital och kan lättare svara på förändringar inom överförings-, FX- och betalningsbranschen.

MPT riskerar att inte kunna uppfylla alla finansiella åtaganden när de ska betalas. Bolaget hanterar detta genom att ständigt försöka ha tillräcklig likviditet när fordringar ska betalas. 

MPT är inte lönsamt och bolaget kan behöva ta in nytt kapital innan de kan stå på egna ben. 

Slutsats

Som MPT själva framför har ingen större utveckling skett de senaste åren vad gäller FX-marknaden som är den största och mest likvida marknaden i världen (omsätter över 6,6 triljoner USD per dag (April 2019)). Det beror på att marknaden är fragmenterad till följd av sina internationella struktur. Medan lagstiftare i olika länder tryckt på att finansiella instrument ska bli mer transparenta har därför därför FX-marknaden inte förändrats lika snabbt. När jag först upptäckte bolaget tänkte jag direkt att alla som handlar med valutor, oavsett om det avser betalningar från kunder till ett företag i ett land till ett annat, en fastighetsinvestering eller för att tjäna på själva valutaaffären, vill man självklart betala så lite som möjligt i rena avgifter och spread, som annars äter upp marginalerna på affären. Affären på 40 MUSD där MPT användes visar på att även de som vill överföra större summor kan vara benägna att använda MPT trots att de inte har ett erkänt namn i nuläget. Detta beror, gissningsvis, på att de erbjuder den bästa växlingskursen i världen. I framtiden är det mycket möjligt att MPTs P2P-modell är standard med anledning av detta. Att lagstiftare, rätts- och polisväsende samt andra aktörer har större möjlighet att kontrollera de affärer som görs med P2P-modellens transparens borde även göra MPTs teknik eftersträvad på politisk nivå. I nuläget är de nästintill helt okända med endast en handfull ägare på Avanza. Bolaget har låga förväntningarna på sig efter ett antal verksamma år utan att det tagit fart. Bolaget påstås närma sig en inflexionspunkt bland konkurrenter som har mångdubbelt högre värdering (se ovan). MPT handlas även med låg volym och en mindre andel free-float. Därför tror jag uppvärderingen kommer ske snabbt i takt med att deras intäkter, allmän kännedom om och förväntningar på bolaget fortsätter att öka – om allt går vägen, förstås.  

Ansvarsfriskrivning

Vid analysens tillkomst har fullständig objektivitet och korrekt framförda fakta om bolaget eftersträvats. All information som presenteras är förankrat i källor (gäller ej samtligt i avsnittet slutsatser) om det inte uttryckligen framkommer att författaren framför en egen åsikt/tolkning. Författaren reserverar sig för eventuella faktafel och tar gärna emot feedback om dessa i syfte rätta till dem.

Innehållet i denna analys ska inte ses som ett råd att handla bolagets aktie. Att handla aktien innebär en investering med mycket hög risk. Gör egen omfattande research och/eller konsultera professionell investerare om du planerar att handla aktien. Författaren äger aktier i bolaget. 

Källor

BIS: 

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1912f.html

California Herald: https://www.californiaherald.com/is-midpoint-holdings-the-next-canadian-fintech-stock-ready-to-make-big-gains/?fbclid=IwAR1S7lW9V03ndmRZtl05u5kSqGtrHd3y-x4JnOYF2uR7fNB_Gez6T6AoqbY

Midpoint Holdings (Finansiella rapporter, Investor Presentation, pressmeddelanden etc.): https://www.midpoint.com/

Money Trend Alert (äger aktier): https://moneytrendalert.com/?fbclid=IwAR1BhywbTNz7wKcWqwhjK0Ghaj44hzYK4FDevGi3QnUlSo28A7xE9uWdlxU

Simply Wall St:

https://simplywall.st/news/do-insiders-own-lots-of-shares-in-midpoint-holdings-ltd-cvempt/

Yahoo! Finance:

https://finance.yahoo.com/quote/MPT.V/insider-transactions?p=MPT.V


Prenumerera nedan för fler analyser (e-mail):

Avkastningsraketen finns även på Facebook, Instagram och Twitter.

Corona- och sommaruppdatering

Att det hittills har varit ett mycket händelserikt år kan man utan tvekan konstatera. För mig började året bra med över 30 % avkastning under januari. Sedan bröt corona ut varför jag den andra mars valde att sälja av i princip allt i både småbolags- och utdelningsportföljen. Timingen var klockren, missade majoriteten av nedgången – men tyvärr ändrade jag strategi istället för att ligga redo med att köpa in mig igen i aktierna, vilket hade skett med mycket god rabatt. Jag började handla bull- och bearcertifikat med hävstång i OMXS30, S&P500 och DAX samt oljecertifikat och certifikat exponerat mot flygbolag och några storbolagsaktier. Jag drogs med i en slags kortsiktig girighet där planen var att tjäna pengar på nedgång med denna typ av värdepapper för att bygga upp ett ännu större kapital att köpa mig tillbaka in med sedan när nedgången trappats av.

Där högg jag i sten, minst sagt. Jag inte bara ändrade strategi på lösa grunder utan inbillade mig även att jag var mycket bättre på denna kortsiktiga daytrading-strategi än jag faktiskt var. Dessutom har jag inte tillräcklig erfarenhet av certifikat att handla på det ”modiga” sättet jag gjorde. Vinsterna fick efter ett tag stå tillbaka till förmån för förluster som blev större och jag lyckades köra årets avkastning i botten innan jag slutade. Jag vet att jag bara la upp positiva inlägg på Instagram just då. Detta beror på att det var för jobbigt vid denna tidpunkt att skriva om förlusterna, det kändes som ett alltför stort nederlag. Att inte berätta exakt vad som hände då är dock inget jag är stolt över då det kan locka andra att tro att riskerna är begränsade med certifikathandel (och aktiehandel), vilket leder in på nästa stycke.

Att jag tar upp mina snedsteg är för att inte andra ska göra samma misstag och för transparens. Mina lärdomar som jag hoppas ni tar åt er är att hålla er till den strategi ni läst på rejält om och ändra bara med lika mycket efterforskning och välgrundade skäl. Byt aldrig investerarstrategi över en natt. Därtill kommer även lärdomen om att vara väldigt försiktig med värdepapper som certifikat med hävstång. Går instrumentet för mycket åt fel håll förlorar du 100% och får inget tillbaka. Även om du inte skulle förlora alla pengar kan ett certifikat med lägre hävstång som x3-5 snabbt göra större delen av värdet går upp i rök vilket gör den psykologiska stressen mycket större än t.ex. vanliga aktier. Detta gör certifikat mycket svårare rent psykiskt att hantera varför det är lätt att göra stressade, bakvända beslut som att sälja på botten under dagen och vice versa. Rekommenderar bara handel med certifikat med hävstång till personer med en disciplin av stål som tränat i flera år på hur underliggande papper eller marknader fungerar, alternativt tränat på det länge med mycket små belopp. Certifikathandel med hävstång är inget man spontant kastar sig in i som nybörjare. De eventuella vinster du gör är i så fall bara tur och du kommer snart se att pengarna minskar så fort affärerna ökar i antal. Om du inte är en naturbegåvning kanske.

Med det sagt blickar vi framåt och jag ser ljust på framtiden. Just nu sommarjobbar jag i princip hela sommaren (förutom en vecka) vilket kommer ge en god skjuts i kassan, speciellt i augusti och september då även CSN kommer. Fortsätter med sista året på masterprogrammet i socialt arbete i höst och vår. Jag planerar också jobba extra under det sista studieåret vilket kommer göra att jag löpande kan spara och investera säkert 5000-7000 kr i månaden. Framöver kommer endast långsiktiga buy-and-hold-strategier att användas bland både utdelningsaktier och småbolag.

Utdelningsportföljen:

Aktier 🇸🇪MånadDA
CastellumMars/Sept3,7
Eolus vind BJan1,2
Investor BMaj/Nov1,8
Kinnevik BJuni/Nov0
NobinaJuni0
Resurs HoldingOkt/Maj4,7
Tele 2 BMaj/Aug/Okt4,5
Aktier (utländska)
Danske Bank 🇩🇰Mars0
Nordea 🇫🇮April11,3
Sampo 🇫🇮Juni5
Apollo Global Mgmt 🇺🇸Feb/Maj/Aug/Nov5
WP Carey Inc 🇺🇸Jan/Apr/Jul/Okt6,4
Northland Power 🇨🇦Månadsvis3,7
Transalta Renewables 🇨🇦Månadsvis6,9

Såhär ser utdelningsportföljen ut. Med andra ord är detta en lista på vad som kommer inhandlas nu under sommaren och tidig höst. De som jag äger redan nu är:

 • Castellum
 • Eolus Vind B
 • Northland Power Inc. 🇨🇦
 • Resurs Holding

Aktier utan utdelning är Kinnevik B, Nobina och Danske Bank 🇩🇰 . Min tro är att alla bolag till slut återhämtar sig så pass att de kan dela ut en del av vinsten igen. Därav är dessa kvar i listan.

Jag har även minskat antalet aktier totalt sett (till 14 st) för att inte ha överväldigande många aktier att hålla redo på. Totala antalet kan dock mycket väl öka framöver.

Borttagna utdelningsaktier är:

 • Cibus Nordic Real Estate 🇸🇪 (tror ej denna kommer uppfylla mina krav på kursutv.)
 • Creades A 🇸🇪 (för hög substanspremie, större än 50 %)
 • Volvo B 🇸🇪 (kinesiskt storägande plus miljöavvägning)
 • Ocean Yield 🇳🇴 (miljöavvägning/oklart om kursutv. blir bra igen)
 • Salmar 🇳🇴 (tror ej denna kommer uppfylla mina krav på kursutv.)

Genomsnittlig direktavkastning (DA): 3,9 %

Antal utdelningar i snitt per månad: 3,7 (44 totalt under året, exklusive aktier utan utdelning)

Småbolagsportföljen

Vad gäller småbolagen äger jag dessa, på lång sikt:

 • Chromogenics
 • ISR Holding (+TO 1 & 2)
 • Tangiamo Touch Technology

Bevakar flera andra småbolag som löpande kommer nämnas när de inhandlas.

Vilka småbolag och/eller utdelningsaktier köper ni i dagsläget?

Glöm inte prenumerera nedan.

På återseende! 🙂

Avkastningsraketen finns även på Facebook, Instagram och Twitter.

Vårvinterstädning (och uppdatering) av utdelningsportföljen

Har gjort en rejäl uppdatering och genomgång av hela utdelningsportföljen. Åtta stycken aktier har rensats bort av olika skäl och tre kvalitetsutdelare har ersatt dem – 24 aktier har blivit 17.

Fokus har, som tidigare nämnts, varit på småbolagen där även största andelen av kapitalet verkar. Jag kommer dock öka andelen av utdelningsaktier över tid framförallt när jag börjar jobba och med säkerhet kan lägga undan en summa där varje månad. Blev klar socionom i januari, är klar med mastern i socialt arbete nästa sommar – tiden har gått rätt fort och arbetslivet kommer allt närmare. 

Sålda aktier

Kan börja med att berätta vilka 8 aktier jag sålt och varför. Dessa är:

 • Saltängen Property Invest
  • Anledningen att jag sålt denna aktie är den höga risk jag borde tagit hänsyn till innan jag valde in den från första början – nämligen att bolaget endast äger en enda fastighet. Det innebär en obefintlig diversifiering och förhöjda risker som exempelvis nedskrivningar. Detta var just vad som skedde tidigare i februari då fastighetens värde skrevs ner med 25 % och aktiekursen rasade från över 150 kr ner till runt 100 kr. Vid val av utdelningsaktier i fastighetssektorn har jag därför lärt mig undvika enfastighetsbolag.
 • Kallebäck Property Invest 
  • Denna fastighetsaktie har också sålts av samma skäl som för Saltängen. Bolaget äger en enda fastighet i Göteborg vilket innebär att en smäll såsom i Saltängen skulle kunna komma när man minst anar det, även om nivåer för direktavkastning (DA) samt historiskt bra kursutveckling ser lockande ut. 
 • Clas Ohlson
  • Aktien uppfyller inte mitt nya avkastningskrav nedan om 80 % + under 10 år. (Har gått -23,9 % sedan 10 år). Utdelningen per aktie är dessutom 162 % större än vinsten per aktie. Anser därför inte bolaget kommer kunna upprätthålla utdelningen på sikt. 
 • HM
  • HM tror jag redan har haft sina glansdagar även om det definitivt är en stabil och bra högutdelare som inte sänkt en enda utdelning sedan notering 1974. Aktien har dock backat 6,51 % sedan 10 år tillbaka. Dessutom delar de ut 20 % mer än sin vinst. 

Nordamerikanska utdelare:

 • Artisan Partners Asset Management 🇺🇸
 • PacWest Bancorp 🇺🇸
 • EPR Properties 🇺🇸
 • Boston Pizza 🇨🇦

Samtliga Nordamerikanska aktier ovan har sålts eftersom de inte uppfyller kriteriet om kursutveckling över tid (har en sida om kriterier på bloggen). Visst, de har alla höga direktavkastningar men om kursutvecklingen rentutav äter upp större delen av motsvarande direktavkastningen i procent, är dessa aktier uppenbara förlorare relativt utdelningsaktier med lägre direktavkastning men som ökar i kurs varje år samt höjer utdelningen regelbundet. Över  tid blir skillnaden mellan de tillväxande aktierna och de mer stagnerade, obligationsliknande “ränte”-aktierna stor. Ha därför alltid störst fokus på totala avkastningen, dvs. kursutveckling plus utdelningsnivå och höjning av utdelningar. Jag var nog själv lite väl sugen på hög DA i höstas när portföljen sattes ihop – plus den lockande faktorn att aktierna gav god spridning av utdelningstillfällen över året.  

Köpta aktier

Dessa 3 utdelare har jag köpt: 

 • Eolus vind
  • En aktie inom energisektorn för förnyelsebar energi med cirka 0,8 % DA (har stigit mycket i kurs redan i år) och mycket fin tillväxt, vinsttillväxt samt kursutveckling. Intressant är att de i framtiden också kommer verka inom solkraft och energilagring, utöver vindkraft. Hela 35 % av projektportföljen består av projekt riktade mot solceller och energilagring. Utdelning i januari, bra komplement till utdelarna på våren.
 • Castellum
  • Fastighetsbolag som de flesta antagligen känner till, med 2,6 % DA och som höjer utdelningen i år för 22:a året i rad. Ger utdelningar i mars och september, bra för spridning över året.
 • Transalta Renewables Inc 🇨🇦
  • Ett kanadensiskt energibolag inom förnyelsebar energi (ffa. vind- och vattenkraft) som delar ut en gång per månad. Sedan 2013 har utdelningen per år ökat från 0,23 till 0,94 CAD, en ökning om hela 308 %. Just nu är dock  utdelningsandelen 16 % större än vinsten, men godtar detta eftersom siffran dels bygger på en 3 månader gammal rapport, dels räknar jag med ökande vinst. Att bolaget successivt höjt utdelningen sedan 2013 – utan sänkningar – gör att jag känner mig trygg i den höga utdelningsandelen. Sedan notering 2013 har aktiekursen ökat 73 %. Det känns bra och rätt i tiden att nu ha tre olika producenter av förnyelsebar energi (Transalta, Northland Power och Eolus).

I övrigt har jag har ändrat kriteriet för kursutveckling, från +30 % över 10 år till minst +80 % kursökning över 10 år. Detta eftersom ett snitt om 3 % på 10 år inkluderar många dåligt presterande aktier och en ökning till ett snitt om 8 % sållar bort många sådana aktier, vars DA dessutom riskerar att tryckas upp av den sjunkande kursen. 

Gör undantag för 

 • Resurs Holding då de endast varit börsnoterade cirka 3 år och vill inte utesluta dem för tidigt pga. kursutvecklingen
 • Danske Bank 🇩🇰 och Nordea Bank 🇫🇮 då nedgångarna under våren 2019 hade att göra med bankskandalerna. Betvivlar att deras verksamheter slutat prestera pga. en enda skandal. 

Sammantaget:

Portföljens sammansättning är efter uppdatering som följer:

Antal aktier: 17

Antal branscher: 6+

Antal marknader:

Valutor: SEK, NOK, DKK, EUR, USD, CAD

Antal utdelningstillfällen 

per år: 56

per månad: 4,7

per vecka: 1,2

Här finner ni hela innehavet, samt utdelningskalender för utdelningsportföljen.

Hur ser ni på mina ändringar i utdelningsportföljen?

Har ni förändrat något i era portföljer i år? 


Glöm inte prenumerera (e-post):

Börja investera?

Om du överväger att börja investera i värdepapper så rekommenderar jag banken Avanza som jag själva använder. Du får gärna använda min länk (sponsrad), tar bara 3 min att bli kund och är gratis. Jag har också samlat mer matnyttig information om olika kontotyper på denna sida på bloggen innan du tar ett beslut.

Summering Oktober – tvåsiffrig avkastning i procent


Då har vi nått november månad. Det innebär att det är dags att summera utvecklingen under oktober. Det har varit en händelserik månad där jag både hittat nya småbolag och utdelningsaktier, samt att bolag som varit med sen tidigare levererat lovande nyheter.

Resultatet under oktober blev som följer (båda portföljerna):

Sedan en vecka tillbaka har jag lämnat in två hemtentor vilket gjort att jag inte hunnit göra mer än dessa vecko- och månadssummeringar. Men tvivla icke – jag har nytt material på gång som jag hoppas kommer vara lärorikt. Jag kommer även utvidga hemsidan inom kort med fler matnyttiga sidor. Genom detta kommer jag skapa större klarhet i hur jag väljer aktier och vilka variabler jag tittar på. Jag är medveten om att dessa aspekter är ganska oklara för tillfället.

Hur har era portföljer gått under oktober? Kommentera gärna nedan.

Trevlig och stillsam allhelgonahelg!

Instagram

Kom igång med din egna aktieportfölj.

Summering vecka 42 – Avkastningsrekord!

Denna vecka har utvecklingen i Småbolagsportföljen (Swingportföljen) varit helt galen. På fredagen efter börserna stängde kl. 22 svensk tid kunde en ökning på 33,1 % noteras eller 16 400 kronor under veckan! Jag valde att öka innehav i bolag som Patriot One Tech. (PAT1) och TargetEveryOne vid väl valda tillfällen, dessa två är de största dragloken bakom ökningen. Anledningen till denna manöver är att jag har stenkoll på PAT1 eftersom jag följt bolaget i 1 år och 10 månader. Det handlar alltså om en tillfällig engångsgrej att öka innehavet i PAT1 på bekostnad av utdelningsportföljen.

Utdelningsportföljen har däremot gått minus. Har sålt av mycket förra veckan men kommer snart öka andelen av Utdelningsportföljen igen. Anledningen att jag sålde var just att köpa PAT1 som jag korrekt bedömde vara på gång upp igen. Efter alla courtageutgifter gick utdelningsportföljen – 0,5 % under veckan. Ett ganska dåligt resultat med tanke på den starka börsuppgången, men kursutvecklingen blir svajig om man handlar mycket, speciellt med de relativt små belopp jag har per aktie i utdelningsportföljen. Beslutet att hänga med på uppgång i den andra portföljen var dock helt klart det rätta med tanke på Småbolagsportföljens utveckling. Innehavet i Utdelningsportföljen har för övrigt uppdaterats.

I övrigt har veckan spenderats med att skriva hemtenta – det börjar närma sig nu med deadlines i två olika kurser – Socialt arbete med äldre personer samt Organisation och ledarskap i socialt arbete. Försöker skriva på bloggen så gott det går men det kanske blir lite mindre aktivitet nästa vecka (43).

Hur har era portföljer gått under veckan? Kommentera gärna nedan!

Tills vidare – allt gott!

Avkastningsraketen finns också på instagram.