Småbolagsportföljen

Småbolagsportföljen innehåller aktier med relativt lågt börsvärde, låg eller ingen vinst, men en betydande tillväxtpotential. Jag har en sådan portfölj vid sidan av utdelningsportföljen då sådana bolag är ett bra komplement till de säkrare utdelningsaktierna – högre risk men också högre reward – och möjlighet att investera portföljerna emellan genom försäljning av småbolagsaktier med vinst som exempelvis kan öka antalet utdelningsaktier.

Jag fokuserar bland annat på bolag med nya och unika affärsidéer (gärna samhällsförändrande), samt bolag som marknaden har låga förhoppningar på men som förbättrats fundamentalt de senaste kvartalen/närmaste året – s.k. turn-around-bolag. Det kan handla om att de bytt styrelse eller inriktning och byggt upp allt större omsättning i kombination med att kostnader skurits ner på. Extra spännande är bolag i turn-around-fas som efter lång nedgång förbättrat rörelseresultatet och börjar närmar sig vinst. Dessa bolag innebär förstås förhöjd risk varför det är av stor vikt att göra ordentlig research innan man handlar. Har man dock tålamod och lägger manken till så kan man hitta riktiga pärlor innan marknaden gör det. Några av mina urvalskriterier jag utgår från vid val av småbolagsaktier hittar du här. Eftersom risken är högre bland småbolagen är jag också mån om att potentialen ska vara stor. Jag köper inte aktier som jag beräknat har mindre än 100 % i potentiell uppsida.

Efterhand aktierna växer säljer jag av delvis eller helt och diversifierar med ytterligare en ny aktie – på så sätt säkrar man både vinst och minskar risken genom att man undviker att en enda aktie tar upp en väldigt stor andel av portföljen.

Bolag i portföljen:

  • AYRO Inc.
  • Chromogenics
  • GreenPower Motor Company
  • Midpoint Holdings
  • Nio Inc.
  • Realfiction
  • Saxlund Group
  • Quickbit
  • Zignsec