Strategier

Här berättar jag om vilka utgångspunkter och förhållningssätt jag utgår från, bland annat: