Corona- och sommaruppdatering

Att det hittills har varit ett mycket händelserikt år kan man utan tvekan konstatera. För mig började året bra med över 30 % avkastning under januari. Sedan bröt corona ut varför jag den andra mars valde att sälja av i princip allt i både småbolags- och utdelningsportföljen. Timingen var klockren, missade majoriteten av nedgången – men tyvärr ändrade jag strategi istället för att ligga redo med att köpa in mig igen i aktierna, vilket hade skett med mycket god rabatt. Jag började handla bull- och bearcertifikat med hävstång i OMXS30, S&P500 och DAX samt oljecertifikat och certifikat exponerat mot flygbolag och några storbolagsaktier. Jag drogs med i en slags kortsiktig girighet där planen var att tjäna pengar på nedgång med denna typ av värdepapper för att bygga upp ett ännu större kapital att köpa mig tillbaka in med sedan när nedgången trappats av.

Där högg jag i sten, minst sagt. Jag inte bara ändrade strategi på lösa grunder utan inbillade mig även att jag var mycket bättre på denna kortsiktiga daytrading-strategi än jag faktiskt var. Dessutom har jag inte tillräcklig erfarenhet av certifikat att handla på det ”modiga” sättet jag gjorde. Vinsterna fick efter ett tag stå tillbaka till förmån för förluster som blev större och jag lyckades köra årets avkastning i botten innan jag slutade. Jag vet att jag bara la upp positiva inlägg på Instagram just då. Detta beror på att det var för jobbigt vid denna tidpunkt att skriva om förlusterna, det kändes som ett alltför stort nederlag. Att inte berätta exakt vad som hände då är dock inget jag är stolt över då det kan locka andra att tro att riskerna är begränsade med certifikathandel (och aktiehandel), vilket leder in på nästa stycke.

Att jag tar upp mina snedsteg är för att inte andra ska göra samma misstag och för transparens. Mina lärdomar som jag hoppas ni tar åt er är att hålla er till den strategi ni läst på rejält om och ändra bara med lika mycket efterforskning och välgrundade skäl. Byt aldrig investerarstrategi över en natt. Därtill kommer även lärdomen om att vara väldigt försiktig med värdepapper som certifikat med hävstång. Går instrumentet för mycket åt fel håll förlorar du 100% och får inget tillbaka. Även om du inte skulle förlora alla pengar kan ett certifikat med lägre hävstång som x3-5 snabbt göra större delen av värdet går upp i rök vilket gör den psykologiska stressen mycket större än t.ex. vanliga aktier. Detta gör certifikat mycket svårare rent psykiskt att hantera varför det är lätt att göra stressade, bakvända beslut som att sälja på botten under dagen och vice versa. Rekommenderar bara handel med certifikat med hävstång till personer med en disciplin av stål som tränat i flera år på hur underliggande papper eller marknader fungerar, alternativt tränat på det länge med mycket små belopp. Certifikathandel med hävstång är inget man spontant kastar sig in i som nybörjare. De eventuella vinster du gör är i så fall bara tur och du kommer snart se att pengarna minskar så fort affärerna ökar i antal. Om du inte är en naturbegåvning kanske.

Med det sagt blickar vi framåt och jag ser ljust på framtiden. Just nu sommarjobbar jag i princip hela sommaren (förutom en vecka) vilket kommer ge en god skjuts i kassan, speciellt i augusti och september då även CSN kommer. Fortsätter med sista året på masterprogrammet i socialt arbete i höst och vår. Jag planerar också jobba extra under det sista studieåret vilket kommer göra att jag löpande kan spara och investera säkert 5000-7000 kr i månaden. Framöver kommer endast långsiktiga buy-and-hold-strategier att användas bland både utdelningsaktier och småbolag.

Utdelningsportföljen:

Aktier 🇸🇪MånadDA
CastellumMars/Sept3,7
Eolus vind BJan1,2
Investor BMaj/Nov1,8
Kinnevik BJuni/Nov0
NobinaJuni0
Resurs HoldingOkt/Maj4,7
Tele 2 BMaj/Aug/Okt4,5
Aktier (utländska)
Danske Bank 🇩🇰Mars0
Nordea 🇫🇮April11,3
Sampo 🇫🇮Juni5
Apollo Global Mgmt 🇺🇸Feb/Maj/Aug/Nov5
WP Carey Inc 🇺🇸Jan/Apr/Jul/Okt6,4
Northland Power 🇨🇦Månadsvis3,7
Transalta Renewables 🇨🇦Månadsvis6,9

Såhär ser utdelningsportföljen ut. Med andra ord är detta en lista på vad som kommer inhandlas nu under sommaren och tidig höst. De som jag äger redan nu är:

 • Castellum
 • Eolus Vind B
 • Northland Power Inc. 🇨🇦
 • Resurs Holding

Aktier utan utdelning är Kinnevik B, Nobina och Danske Bank 🇩🇰 . Min tro är att alla bolag till slut återhämtar sig så pass att de kan dela ut en del av vinsten igen. Därav är dessa kvar i listan.

Jag har även minskat antalet aktier totalt sett (till 14 st) för att inte ha överväldigande många aktier att hålla redo på. Totala antalet kan dock mycket väl öka framöver.

Borttagna utdelningsaktier är:

 • Cibus Nordic Real Estate 🇸🇪 (tror ej denna kommer uppfylla mina krav på kursutv.)
 • Creades A 🇸🇪 (för hög substanspremie, större än 50 %)
 • Volvo B 🇸🇪 (kinesiskt storägande plus miljöavvägning)
 • Ocean Yield 🇳🇴 (miljöavvägning/oklart om kursutv. blir bra igen)
 • Salmar 🇳🇴 (tror ej denna kommer uppfylla mina krav på kursutv.)

Genomsnittlig direktavkastning (DA): 3,9 %

Antal utdelningar i snitt per månad: 3,7 (44 totalt under året, exklusive aktier utan utdelning)

Småbolagsportföljen

Vad gäller småbolagen äger jag dessa, på lång sikt:

 • Chromogenics
 • ISR Holding (+TO 1 & 2)
 • Tangiamo Touch Technology

Bevakar flera andra småbolag som löpande kommer nämnas när de inhandlas.

Vilka småbolag och/eller utdelningsaktier köper ni i dagsläget?

Glöm inte prenumerera nedan.

På återseende! 🙂

Avkastningsraketen finns även på Facebook, Instagram och Twitter.

Oncology Venture: på frammarsch inom ‘precision medicine’

Gör alltid egen research eller konsultera professionella innan du handlar värdepapper. Äger själv aktier/teckningsoptioner i bolaget.

Om bolaget

Oncology Venture A/S (OV) grundades av Steen Knudsen, professor i bioinformatik. Knudsen, som är postdoktor i molekylärbiologi i Harvard och doktor i mikrobiologi på Köpenhamns tekniska universitet, kom fram till att genchips (analys av en mängd olika gener) var potentiellt användbara i cancerforskning. Efter myndighets- och marknadsgodkännande grundade Knudsen därför Medical Prognosis Institute år 2004 (OV:s dåvarande namn) för att vidareutveckla programvaran som byggde på data från genchipsen – möjligheter fanns att applicera programvaran inom flera olika områden. 

Knudsen riktade 2005 in sig på lungcancer då det var ett område med större chans till kommersialisering. När han jämförde sina data från genchipsen med National Cancer Institutes data i USA upptäckte han att de kunde förutsäga vem som skulle få positivt utfall från kemoterapi. År 2006 gjorde därför OV en patentansökan som godkändes av amerikanska myndigheter år 2013. 

Denna teknik kallas för DRP (Drug Response Predictor). Huruvida mediciner har effekt mot cancersjukdomar varierar individuellt i stor utsträckning. Med DRP kan man bedöma om patienten får effekt av en planerad behandling innan den sätts in. Istället för att använda sig av dyra cancerbehandlingar som bara hjälper en del av patienterna kan man alltså tillse att de som får behandlingen faktiskt får effekt av det. Detta är en del av utvecklingen mot “Precision Medicine” dvs. individuellt anpassade mediciner, i motsats till den mindre precisa datan från större populationer som behandlingar primärt grundar sig på i dagsläget.  

Affärsidé

Affärsidén går ut på att OV in-licensierar läkemedelskandidater med data som stödjer att behandlingen har effekt men vars forskningsdesign inte är tillräcklig för att visa på ett betydande positivt utfall. 95 % av all forskning på läkemedel mot cancer läggs åt sidan under processen pga. alltför heterogena populationer och resultat som inte är statistiskt signifikanta. Genom DRP-analys har dock OV lyckats visa att olika behandlingar som tidigare visat sig mindre effektiva faktiskt har effekt då DRP identifierar vilka individer som svarar väl på behandlingen. Sedan skräddarsyr OV läkemedelskandidaten till de som svarar bäst på behandlingen med optimerat antal studiedeltagare, mellan 60-200 i senare skeden, för att hålla nere tidsåtgång och kostnad. Därefter ut-licensierar OV läkemedelskandidaterna baserat på resultat från fas 2-studier som visat på vilka som svarar bäst. Läkemedlena säljs sedan genom kontantbetalning och royalty-inkomster från framtida försäljning av läkemedlet. 

Styrelse 

I detta avsnitt är har jag samlat tre av sju i styrelsen och vissa styrelsemedlemmars CV har kortas ned något för att inte avsnittet ska bli alltför långt. För fullständig beskrivning av styrelsemedlemmarna se OV:s hemsida, finns bland källorna nederst.

Steve Carchedi (VD) – mer än 30 års erfarenhet av kommersialisering av onkologiskt inriktade företag, bl.a. i flera ledande multinationella läkemedelsföretag samt varit VD i sådana företag, ffa sådana i ett sent skede. Har tidigare varit ordförande för Apexian Pharmaceuticals, VD på Raphael Pharmaceuticals, ordförande och vice ordförande för Mallinckrodt Pharmaceuticals samt innehaft ledarskapspositioner på General Electric, Johnson & Johnson, Eli Lilly & Company och Bristol Myers Squibb med mera. 

Innehav:  3 523 875 warrants. 

Frank Knudsen (oberoende styrelseledamot) – har varit styrelseordförande mellan 2015-2018 i OV och är för närvarande vice ordförande. Har varit ansvarig för investeringar inom området livsvetenskap på SEED Capital Denmark K/S och över färdigställande av patent och forskningslicenser på universitet i Danmark. Är finans- och administrationschef över en privat medicinsk klinik med inriktning på gastroenerologi.

Innehav: 8000 aktier. 100 000 warrants.   

Magnus Persson (oberoende styrelseledamot)20 års internationell erfarenhet från ledarskap inom livsvetenskaplig innovation, utveckling och finansiering. Har tidigare varit VD på Karolinska Institutet Holding AB. Har lett utvecklingsgrupper genom fas 2- och 3-program i läkemedelsbranschen. Han har även grundat och styrt både privata och offentliga medtechbolag i de nordiska länderna, Europa och USA. 

Innehav: 135 360 warrants. 

Behandlingar/studier

OVs nuvarande repertoar består av 7 stycken studier av olika behandlingar som riktar sig mot många olika cancertyper. Alla utvecklas med DRP för att säkerställa att patienter som mottar behandlingen får effekt. Märk väl att deras tre mest prioriterade kliniska studier är in-licensierade (de tre första nedan). Ur ett investerarperspektiv är in-licensiering kanske den bästa formen för forskning och utveckling av läkemedel. Risken för misslyckande minskar då in-licensiering ger tillgång till ett bolags befintliga (pre)kliniska resultat. Dessutom behöver bolaget inte gå in med stora kapital för att starta och bedriva studier från grunden där utfallet är mer ovisst. Finansiella och tekniska bördor delas alltså mellan involverade bolag. Bolaget som in-licensierar betalar för detta genom en summa vid start, vid vissa uppnådda milstenar under läkemedlets utveckling, royalties vid framtida försäljning eller olika kombinationer av dessa alternativ till det ut-licensierande bolaget.

OVs tre mest prioriterade projekt är följande:

 • 2X-121 – behandling mot äggstockscancer/cancer i bukspottkörteln (PARP + Tankryase inhibitor). Pågående fas 2 studie på Dana-Farber Cancer Institute i Boston. Fas 1-studien  hade positiv effekt. Läkemedlet är tillåtet att tillverkas av Food and Drug Administration i USA (FDA), dvs. de har Good Manufacture Practice (GMP).  

Marknaden för PARP-inhibitorer beräknas nå 9 miljarder USD 2027 för behandling av äggstockscancer.

 • Dovitnib – behandling mot njurcancer bl.a (Pan-Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI). Effekt har påvisats i en fas 3 studie gällande njurcancer. Dovitnib även effektiv utifrån data från fyra andra fas 2 studier (mag-tarm, lever, bröst och endometriecancer). Innehar GMP genom FDA. 

Marknaden för njurcancerbehandlingar väntas växa till 6,3 miljarder USD 2022.

 • IXEMPRA – behandling mot metastatisk bröstcancer bl.a. Behandlingen har GMP genom FDA. Godkänd för användning i USA för patienter med metastatisk bröstcancer (passerat Fas3 och godkänd för användning i USA sedan 2007). Utveckling av behandlingen i en studie i EU förbereds och patienter håller på att rekryteras.  

Marknaden för behandling av bröstcancer väntas växa till 25 miljarder USD 2024. 

Den globala marknaden för onkologiska läkemedel beräknas vara värd 196 miljarder USD år 2026 med en årlig tillväxt om 12,3 %, räknat från 2018. År 2018 var marknadens värde 77,3 miljarder USD. 

OV har även fyra andra kandidater, varav samtliga utom APO010 är i pågående fas 2. APO010 är i fas 1. Dessa är: 

 • LiPlaCis – liposom utformad utifrån kemoterapeutiska medlet cisplatin, som har dokumenterad effekt mot flera olika tumörtyper: bröst- prostata- lung- huvud- hals- blåsa- och äggstockscancer. En studie för bröstcancer pågår, denna expanderade till att inkludera prostatacancerpatienter i oktober 2018 i Danmark. 
 • Irofulven – liknar PARP-inhibitorn och stoppar S-fasen i cellcykeln hos cancerceller (dvs. stoppar replikation av cellen). Har studerats i 19 tidigare studier och användningen av DRP i fas 2-studien väntas kraftigt förbättra resultatet.
 • 2X-111 – fungerar som transportör av läkemedlet doxorubicin som bekämpar cancer och möjliggör för drogen att ta sig igenom blod-hjärnbarriären. En tidigare Fas 2 studie utan DRP-analys uppvisade 67 % minskning av hjärnmetastaser. 
 • APO010 – är en slags kemoterapeutisk behandling för myelom (benmärgscancer/plasmacellsmyelom) som triggar celldöd genom en syntetisk Fas ligand som binder till dödsreceptorn i cellen. Behandlingen visade sig mycket effektiv mot myelom i de prekliniska studierna.   

Kommande händelser 2020 och framåt

Nu i januari ska OV ge en uppdatering om den kliniska utvecklingen för PARP-inhibitorn, dvs. behandlingen 2X-121 på en PARP- och DDR-inhibitorkonferens i Boston mellan 28-30 januari. Detta är ett tillfälle som kommer ge uppmärksamhet då högre chefer från företag inriktade mot bl.a. onkologi och tillhörande behandlingar deltar. Det handlar om företag som:

AstraZeneca (Börsvärde 697 miljarder SEK), Bayer (Bv: ca 766 miljarder SEK), Merck (bv: ca 2179 miljarder SEK) och Tesaro: a GSK Company (Glaxosmithkline (GSK) bv: ca 2276 miljarder SEK). På schemat på konferensen ingår nätverkande, det är till och med inskrivet som programpunkt under lunch och raster, så det finns goda möjligheter till att knyta nya kontakter inom läkemedelsbranschen. OV kommer inte hålla eget föredrag på huvudscen. Dessa inbokade talare utgörs av högt uppsatta inom stora läkemedelsföretag och företrädare för skolor som bl.a. Harvard och Yale och andra organisationer verksamma inom cancerforskning. Däremot kommer OV göra en s.k. poster presentation under konferensen och då uppdatera om statusen för 2X-121. Dr. Marie Foegh håller presentationen på onsdag den 29 januari kl 3:15 PM Eastern time enligt PM.

OV väntas presentera resultat från ett betydande antal Fas 2-studier de kommande två åren som täcker en mångfald av cancertyper. Uppdateringar/resultat från de prioriterade projekten är som följer: 

 • Dovitnib: Möte med FDA planerat 2020 i samband med preliminär ansökan för behandlingen (pre-New Drug Application (NDA) hos FDA). När läkemedel godkänts genom NDA är behandlingen/produkten redo för marknadsföring och försäljning i USA. 
 • IXEMPRA: I EU pågår rekrytering till en fas 2 studie under 2020 för en utveckling av behandlingen – s.k. neoadjuvant behandling för bröstcancer – dvs. en slags preliminär insats som föregår en behandling. Rekrytering ska färdigställas första halvåret 2020 och i samma PM från november 2019 kommenterar VD Steve Carchedi detta: 

“[…] The potential approval and use of microtubulin inhibitors, such as IXEMPRA® in the front-line setting for breast cancer is an exciting therapeutic area.  We are confident our Phase 2 study will prove the merits of this drug, together with its DRP® companion diagnostic, as we advance towards approval and commercialization of this priority asset in our pipeline.”

 • 2X-121: Fas 2 studien förväntas vara klar 2021.

Årsrapport för 2019 väntas publiceras den 31 mars 2020 och årsmöte kommer hållas den 22 april i år.

Risker

Forskningsbolag innebär alltid en hög risk som investerare. Det är inte säkert att studierna uppnår positiva resultat eller når marknaden. Fördröjningar av studier kan även ske. Det kan leda till att kassan tar slut innan intäkter börjar genereras vilket i sin tur kan leda till ett behov av nyemissioner. Patentansökningar samt regler och krav från myndigheter kan också skapa fördröjningar eller hinder för kommersialisering av läkemedel och behandlingar.   

Konkurrensen i branschen är dessutom enorm. Nedan är de 10 största företagen inom onkologibranschen utifrån börsvärde. AbbVie har det lägsta bv:et bland dessa 10 bolag på 3,9 miljarder USD och Roche Holding AG toppar ligan på 25,7 miljarder USD, de andra är däremellan:

 1. Roche Holding AG
 2. Celgene Corporation 
 3. Novartis 
 4. AG Bristol-Myers Squibb Company
 5. Johnson & Johnson 
 6. Merck & Co., Inc.
 7. Pfizer Inc. 
 8. AstraZeneca PLC
 9. Eli Lilly
 10. AbbVie Inc.

Finansiellt har bolaget enbart gjort förluster under Q1-Q3 2019 (-59 miljoner DKK). Detta är betydligt mer under helåret 2018 (-15,5 miljoner DKK). Eget kapital utgör cirka 160 miljoner DKK och totalt kapital 257 miljoner, en soliditet på 62 % (2019-09-30). Under Q1-Q3 var kassaflödet +2,3 miljoner DKK. 

Värdering

Edison Group gör analyser av investeringar och är en investor relations- och konsultfirma. De menar att ett börsvärde på 1271 miljoner SEK är befogat. Detta delat på nuvarande antal aktier är 10,49 kr/aktie. De hävdar att bolaget kommer behöva 360 miljoner DKK för att ta alla sina studier till fas 3, något som inte finns i kassan i nuläget. Det är OV själva som beställt denna analys av Edison Group mot betalning. 

Slutsats

I korthet kan man påstå att är OV på god väg mot kommersialisering. Bolaget har som exempel skiftat fokus mot detta. Den nya VDn Steve Carchedi har dessutom stor erfarenhet av att just kommersialisera onkologiska forskningsbolag i sena skeden, jag gissar att han är en av de drivande i detta. Vi ser också hur olika forskningsprojekt tar sig förbi allt fler faser, de prioriterade projekten är alla i Fas 2 eller Fas 3. Ju närmare marknaden ett läkemedel kommer – desto större blir även förhoppningar bland investerarna, vilket gör att Edisons riktkurs kan vara rimlig. Nuvarande BV är cirka 380 miljoner.

Vad gäller konkurrensen har andra bolag som jag äger/har på bevakning som AIM Immunotech (se min analys här) och Spectracure (analys här) också sin egen nisch. AIM forskar med grund i sitt läkemedel ampligen och Spectracure har sin egen teknik genom IDOSE bl.a. Därför tror jag att OV med DRP som utgångspunkt i sin forskning inte kan sägas stå i direkt konkurrens med andra bolag. Eftersom individer får olika utfall från olika behandlingar kommer det behövas en mängd insatser i framtiden, där OV:s egen approach kan användas för att se vilken behandling som specifika individer svarar positivt på, i linje med Precision Medicine. De har 7 pågående studier så de är inte heller beroende av positivt resultat från någon enstaka studie. Med grund i ovan argument tror jag OV:s chanser att lyckas är relativt goda.   

Begränsningar i denna analys

Denna analys begränsas av att den till stor del bygger på information från OV:s egna hemsida, vilket riskerar ge en positivt vinklad bild av företaget.

Analysen tar inte upp samtliga aspekter som är nödvändiga för att handla själva aktien, så gör alltid egen omfattande research eller konsultera professionella om du är osäker. 

Källor

Om bolaget: https://oncologyventure.com/about-us/

DRP: https://oncologyventure.com/science-and-publications/the-drp-method/

Styrelse: https://oncologyventure.com/about-us/board-of-directors/

Affärsidé: https://oncologyventure.com/business-and-partnering/

Prioriterade projekt: https://oncologyventure.com/pipeline/

Övriga projekt: https://oncologyventure.com/pipeline/other-pipeline-assets/

Värdering framtida onkologimarknad:  https://www.medgadget.com/2019/11/oncology-drugs-market-size-and-share-worth-us-196-2-billion-cagr-of-12-3-by-2026.html

10 största konkurrenterna i onkologibranschen: https://www.marketresearchreports.com/blog/2019/05/17/top-10-oncology-pharma-companies-world

In-licensiering definition: https://investingnews.com/daily/life-science-investing/pharmaceutical-investing/what-is-in-licensing/

New Drug Application (NDA) hos FDA: https://www.fda.gov/drugs/types-applications/new-drug-application-nda

Q3-rapport OV: https://oncologyventure.com/wp-content/uploads/2019/11/OV_Q3-2019.pdf

PM: IXEMPRA 13 nov 2019: https://oncologyventure.com/press-release/oncology-venture-advancing-towards-next-milestone-in-its-clinical-development-of-ixempra/

PM: Positiva resultat från PARP-hämmare: https://oncologyventure.com/pressmeddelande/ov-oncology-ventures-utvardering-av-parp-hammaren-i-barncancer-klarar-forsta-genomforbarhetstesterna/

PM 13 jan 2020 Boston konferens: https://oncologyventure.com/press-release/press-release-oncology-venture-to-present-a-poster-at-upcoming-parp-ddr-inhibitor-summit-on-clinical-development-of-2x-121/

Information om konferensen i Boston:  https://parp-ddr-inhibitors-summit.com/program/full-event-guide/

Edison Group’s analys: https://www.edisongroup.com/publication/late-stage/25059/

Börsvärden är nästan uteslutande hämtade från Avanza.se


Prenumerera för notis om fler analyser/investeringskunskap (e-post):

Börja investera?

Om du överväger att börja investera i värdepapper så rekommenderar jag banken Avanza som jag själva använder. Du får gärna använda min länk (sponsrad), tar bara 3 min att bli kund och är gratis. Jag har också samlat mer matnyttig information om olika kontotyper på denna sida på bloggen innan du tar ett beslut.

Summering November

Äntligen kan vi stänga böckerna för november. Kanske en av årets tråkigaste månader – ingen snö, julbelysning eller julstämning, mest grått och vått. Med tentor först i januari har jag dock haft mycket tid att göra fler analyser av småbolag. Vilka bolag jag har spanat in och köpt kan ni läsa om nedan. Samtliga av dessa aktier har stor potential, vissa även på så kort sikt som några månader. Med stor potential menar jag aktier med en uppsida på minst 100%. I slutet av december kommer jag att presentera den fullständiga portföljen med småbolagsaktier som jag samlat ihop under hösten. En del har jag spanat in sedan tidigare men inte köpt, som mognat och börjar bli alltmer timeade att köpa inför 2020. Håll utkik efter detta portfölj-nyårsspecial.

Utveckling under november:

Utdelningsportföljen: +0,9 %

Småbolagsportföljen: -4,6 %

Utdelningen under november blev totalt 213,4 kr, vilket är lägre än under oktober (263 kr). Det beror bland annat på att jag just nu bara har CSN som inkomst. Jag har alltså inte kunna öka antalet aktier som delar ut i oktober lika mycket som nu inför november. Det trevliga är att utdelningarna ändå växer genom återinvestering.

Så vilka bolag har jag valt att lägga till i småbolagsportföljen?

(Gör egen analys eller kontakta professionell investerare innan du handlar värdepapper, handel sker på egen risk).

Petrotal 🇨🇦 – energibolag med fokus på prospektering av olja som äger 100 % av oljefälten i norra Peru samt verkar där. Ett bolag som hela tiden slagit förväntningarna gällande produktion och som vid nuvarande kurs (ca 0,4 CAD) anses undervärderat enligt flera sajter/bloggare. De har redan slagit sitt mål på 10 000 oljefat/dag, resultatet kommer bli 11-13 000 oljefat/dag för 2019. 11 000 oljefat per dag med en netback på 35 USD per fat gånger 365 dagar ger en vinst på 140,5 miljoner USD. Ett P/E på 5 gångrat med vinsten vilket sedan delas med antalet aktier på 672,2 miljoner ger en riktkurs på 1,05 USD = 1,39 CAD per aktie. 1,39 / 0,4 CAD = 247,5 % uppsida. Företaget kommer snart uppdatera om utvecklingen under december och de har fortfarande oljekällor som de inte utvinner olja ur, vilket bådar gott för 2020. Bland annat Ucayali-bassängen innehållandes motsvarande 534 miljoner oljefat. Det tidigare målet på 20 000 oljefat/dag kommer alltså garanterat att övervinnas. Bolaget har inga skulder. Oljebolag är förstås inte en riskfri investering, men sett till nuvarande värdering är risken något minskad. Detta är första gången jag investerar i oljebolag, och jag planerar inte äga aktier längre än att jag nått mina riktkurser pga. miljömässiga överväganden.

Phase Holographic 🇸🇪 – utvecklar instrument och mjukvara för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik, särskilt av betydelse inom cancerforskning, samt vid behandling av inflammatoriska- och autoimmuna sjukdomar. Att kunna odla och studera flera generationer celler genom deras laboratorium har ett flertal användningsområden och intresserar flera olika typer av kunder. Börsvärdet är på 0,77 miljarder SEK. De är redan i samtal med två större aktörer inom branschen, och prislappen på Phase Holographic lär bli ett antal miljarder SEK (uppsida på några hundra %). Detta motiverade mig införskaffa aktier i bolaget, det känns också som att timingen är bra utifrån hur kursen utvecklats de senaste månaderna. Finansiellt har taktiska investeringar tyngt ner resultaträkningen de senaste kvartalen vilket lär leda till att de snart kommer visa goda resultat när intäkterna samtidigt ökar. Även om inte uppköp sker snart skulle jag säga att detta är en köpvärd aktie på sikt.

Saxlund Group 🇸🇪 – miljöteknikbolag med tekniska lösningar för miljövänlig energiproduktion. Inriktningen är mot branscherna 

 • board- och pelletsindustrin 
 • sågverk
 • fjärrvärme och närvärme
 • processindustrin 
 • reningsverk och slamhantering 
 • gruvindustrin 

Deras produkter återfinns inom två områden: förbränning och materialhantering. Enligt sin webbsida: ”Saxlund har många års erfarenhet och avancerad forskning tagit fram de mest effektiva och miljövänliga förbränningssystem som finns på marknaden.” Materialhanteringen fokuserar på t.ex. skogsrester, sågverksavfall, flis, pellets, slam etc. Saxlund har förbättrat sitt resultat från -58,7 miljoner kr förra årets motsvarande Q3, till -5,9 miljoner i år. Samtidigt har omsättningen ökat kraftigt, till 53,5 miljoner, upp från 34,4 miljoner förra året samma kvartal. Bolaget är helt enkelt ett turn-around-case. Jag började kika på bolaget redan i september då kursen stod i cirka 12-13 öre, men köpte inte då. Nu är kursen uppe i cirka 18 öre och det finns mycket potential kvar enligt mig. Potentiella intäkter kan enligt VD-orden för Q3 genereras från bland annat Tyskland där en ny lag om återvinning av fosfor skapar en ny marknad för materialhanteringsprodukter. Även klimatdebatten är positiv för både bolaget och miljön, eftersom lägre partikelutsläpp, lagstiftning om fosforåtervinning samt omställning till ett samhälle med mindre fossila bränslen skapar efterfrågan på bolagets produkter. Eftersom de tillhandahåller helhetslösningar genom installation, reparation och konsultation och då deras affärsidé både är behövlig och rätt i tiden, ser jag stor potential i bolaget framöver. De kan mycket väl nå break-even inom något eller några kvartal. Mindre bolag innebär förstås alltid en risk, men deras kraftigt förbättrade resultat genom både ökande omsättning och minskade kostnader talar för ett ljust 2020.

Summering vecka 46

Denna vecka ökade utdelningsportföljen medan småbolagsportföljen backade.

Utdelningsportföljen: +1,2 % / 194 kr

Småbolagsportföljen: -8,04 % / – 4660 kr

Jag har överförvaltat småbolagsportföljen denna vecka, vilket lett till onödiga courtageavgifter och sämre utveckling. Jag brukar egentligen följa devisen att man förvaltar som bäst när man är utloggad – och inte kollar mer än vid förbestämda tidpunkter, kurslarm eller vid tekniska indikationer. Då undviker man köp/sälj-beslut som enligt egen erfarenhet oftast ändå leder till att man hakar på nedgångar och missar uppgångar. Eftersom jag inte haft så mycket i plugget denna vecka har jag haft en del tid för aktieanalys. Har hittat nya bolag där jag räknat lite på nyckeltal i relation till framtida omsättning vilket visar på fina uppsidor, där en hamnade i portföljen.

Sålt:

TargetEveryOne 🇸🇪 – sålde och gick back 2256 kr denna vecka. Aktien är så pass volatil och det är oklart när nästa våg uppåt sker. Den har trots allt gått från cirka 15 till mellan 50-70 öre de senaste månaderna, varför uppsidan antagligen är begränsad i nuläget, med behov av nya triggers för ytterligare uppgång. Totala handeln i aktien (inklusive tidigare veckor): +4278 kr.

K= Köp, S= Sälj:

Fingerprint Cards B 🇸🇪 – sålde på kvartalsrapporten i fredags den 15 november. Jag var inställd på en bättre rapport då det har skett omfattande insynshandel i september, men man kan aldrig vara säker. Jag sålde direkt på morgonen eftersom jag inte vill ha pengar kvar i något som kanske stapplar i några kvartal till. Nedan ser ni att jag sålde resterande 400 st för 17,1. Således minskade jag förlusten med över 7 % relativt stängningskursen 15,92 kr. Totalt all handel: -524 kr.

Köpt:

Transiro Int. 🇸🇪 – bolaget riktar in sig på transportbranschen med målet att effektivisera och digitalisera bussbokningsystem. De har affärssystemet Kassanova och bussbokningssystemet Klartext genom förvärv av Sindas 2018. Bolaget har backat nästan 97 % sedan börsintroduktionen 2016 och handlas för ynka 10 öre med ett börsvärde på cirka 8 miljoner. Transiro är verksamma bland annat i Sydostasien med kontor i Manila och Jakarta.  

Anledningen att jag valde att köpa (vilket blev på 10 öre) är bland annat att deras senaste kvartalsrapport visar på en omsättning på 3,3 miljoner, en ökning på 725 % jämfört med förra året samma period, då omsättningen landade på 0,4 miljoner. Nettoomsättningen totalt under 2018 blev 2,3 miljoner, oförändrat från 2017. Mellan Jan-Sept 2019 har bolaget uppnått en nettoomsättning på 11,6 miljoner – och då är inte Q4 medräknat. De har också redan säkrat licensinkomster till ett värde av 7 miljoner kronor under 2020.

Visserligen har det negativa resultatet ökat till -8,8 miljoner (-6,4) under Jan-Sept. Detta beror utifrån Q3-rapporten på satsningen på utlandsprojektet i form av taxiflottan som hör till flygplatsen i Manila. Dessutom bidrar större personalkostnader genom förvärvet av Transiro Retail AB som inkluderar 11 st anställda. Det är inte bra att personalkostnader får kalkylen att blöda, men jag tror att deras omsättning kommer öka framöver och i kombination med att projekt färdigställs och att utgifter skärs ner, så har aktien en avsevärd uppsida. Bland annat enligt vissa nyckeltal:

P/S-talet är användbart för aktier som har omsättning men som inte gör vinst. P/S är aktiekursen i relation till omsättning per aktie. Transiro har uppnått 11,6 miljoner i omsättning i år vilket delat med 3 är 3,87 miljoner per kvartal i snitt. Man skulle kunna räkna med en total nettoomsättning strax under kvartalssnittet, totalt 15 miljoner för 2019. Delar vi börsvärdet på 7,8 miljoner med totala omsättningen får vi P/S-talet. Dvs. P/S = 7,8 miljoner börsvärde / 15 miljoner i omsättning = 0,52. Det betyder att marknaden värderar varje försäljningskrona till 52 öre i aktiekurs. Det är lågt. Det är vanligt att P/S-värdet ligger mellan 1-2, och ännu högre om förväntningarna på ökad omsättning är stora, vilket ofta gäller tillväxtbolag. Om vi räknar på ett vanligt P/S-tal på 1,5 multiplicerat med 15 miljoner i omsättning ger det ett börsvärde på 22,5 miljoner.

22,5 miljoner delat med nuvarande börsvärde på 7,8 miljoner = 188,5 % uppsida på aktiekursen. Med ett lägre P/S= 1 ger det fortfarande en uppsida på 92,3 %. Aktiekursen som står i 10 öre spekulerar jag alltså i borde stå åtminstone nånstans mellan 19-29 öre.

Detta bygger förstås på att de fortsätter öka sina omsättning och skär ner på kostnader för att på så sätt generera vinst inom en inte alltför avlägsen framtid. Detta är nödvändigt för att investerare ska få förtroende för aktien. Som det ser ut nu har marknaden väldigt lågt förtroende för att de ska lyckas vilket har pressat aktien till ett så lågt börsvärde att jag aldrig sett något liknande förut. Bara att omsättningen kommer ha nästan dubbelt så högt värde än börsvärdet på dessa nivåer är extremt ovanligt, så vi hoppas att företaget fortsätter att leverera.

Obs: detta är inga rekommendationer att handla värdepapper utan enbart mina egna tankar. Gör din egna analys och konsultera professionell investerare innan du handlar med värdepapper.

Instagram

Prenumerera: