Summering vecka 46

Denna vecka ökade utdelningsportföljen medan småbolagsportföljen backade.

Utdelningsportföljen: +1,2 % / 194 kr

Småbolagsportföljen: -8,04 % / – 4660 kr

Jag har överförvaltat småbolagsportföljen denna vecka, vilket lett till onödiga courtageavgifter och sämre utveckling. Jag brukar egentligen följa devisen att man förvaltar som bäst när man är utloggad – och inte kollar mer än vid förbestämda tidpunkter, kurslarm eller vid tekniska indikationer. Då undviker man köp/sälj-beslut som enligt egen erfarenhet oftast ändå leder till att man hakar på nedgångar och missar uppgångar. Eftersom jag inte haft så mycket i plugget denna vecka har jag haft en del tid för aktieanalys. Har hittat nya bolag där jag räknat lite på nyckeltal i relation till framtida omsättning vilket visar på fina uppsidor, där en hamnade i portföljen.

Sålt:

TargetEveryOne 🇸🇪 – sålde och gick back 2256 kr denna vecka. Aktien är så pass volatil och det är oklart när nästa våg uppåt sker. Den har trots allt gått från cirka 15 till mellan 50-70 öre de senaste månaderna, varför uppsidan antagligen är begränsad i nuläget, med behov av nya triggers för ytterligare uppgång. Totala handeln i aktien (inklusive tidigare veckor): +4278 kr.

K= Köp, S= Sälj:

Fingerprint Cards B 🇸🇪 – sålde på kvartalsrapporten i fredags den 15 november. Jag var inställd på en bättre rapport då det har skett omfattande insynshandel i september, men man kan aldrig vara säker. Jag sålde direkt på morgonen eftersom jag inte vill ha pengar kvar i något som kanske stapplar i några kvartal till. Nedan ser ni att jag sålde resterande 400 st för 17,1. Således minskade jag förlusten med över 7 % relativt stängningskursen 15,92 kr. Totalt all handel: -524 kr.

Köpt:

Transiro Int. 🇸🇪 – bolaget riktar in sig på transportbranschen med målet att effektivisera och digitalisera bussbokningsystem. De har affärssystemet Kassanova och bussbokningssystemet Klartext genom förvärv av Sindas 2018. Bolaget har backat nästan 97 % sedan börsintroduktionen 2016 och handlas för ynka 10 öre med ett börsvärde på cirka 8 miljoner. Transiro är verksamma bland annat i Sydostasien med kontor i Manila och Jakarta.  

Anledningen att jag valde att köpa (vilket blev på 10 öre) är bland annat att deras senaste kvartalsrapport visar på en omsättning på 3,3 miljoner, en ökning på 725 % jämfört med förra året samma period, då omsättningen landade på 0,4 miljoner. Nettoomsättningen totalt under 2018 blev 2,3 miljoner, oförändrat från 2017. Mellan Jan-Sept 2019 har bolaget uppnått en nettoomsättning på 11,6 miljoner – och då är inte Q4 medräknat. De har också redan säkrat licensinkomster till ett värde av 7 miljoner kronor under 2020.

Visserligen har det negativa resultatet ökat till -8,8 miljoner (-6,4) under Jan-Sept. Detta beror utifrån Q3-rapporten på satsningen på utlandsprojektet i form av taxiflottan som hör till flygplatsen i Manila. Dessutom bidrar större personalkostnader genom förvärvet av Transiro Retail AB som inkluderar 11 st anställda. Det är inte bra att personalkostnader får kalkylen att blöda, men jag tror att deras omsättning kommer öka framöver och i kombination med att projekt färdigställs och att utgifter skärs ner, så har aktien en avsevärd uppsida. Bland annat enligt vissa nyckeltal:

P/S-talet är användbart för aktier som har omsättning men som inte gör vinst. P/S är aktiekursen i relation till omsättning per aktie. Transiro har uppnått 11,6 miljoner i omsättning i år vilket delat med 3 är 3,87 miljoner per kvartal i snitt. Man skulle kunna räkna med en total nettoomsättning strax under kvartalssnittet, totalt 15 miljoner för 2019. Delar vi börsvärdet på 7,8 miljoner med totala omsättningen får vi P/S-talet. Dvs. P/S = 7,8 miljoner börsvärde / 15 miljoner i omsättning = 0,52. Det betyder att marknaden värderar varje försäljningskrona till 52 öre i aktiekurs. Det är lågt. Det är vanligt att P/S-värdet ligger mellan 1-2, och ännu högre om förväntningarna på ökad omsättning är stora, vilket ofta gäller tillväxtbolag. Om vi räknar på ett vanligt P/S-tal på 1,5 multiplicerat med 15 miljoner i omsättning ger det ett börsvärde på 22,5 miljoner.

22,5 miljoner delat med nuvarande börsvärde på 7,8 miljoner = 188,5 % uppsida på aktiekursen. Med ett lägre P/S= 1 ger det fortfarande en uppsida på 92,3 %. Aktiekursen som står i 10 öre spekulerar jag alltså i borde stå åtminstone nånstans mellan 19-29 öre.

Detta bygger förstås på att de fortsätter öka sina omsättning och skär ner på kostnader för att på så sätt generera vinst inom en inte alltför avlägsen framtid. Detta är nödvändigt för att investerare ska få förtroende för aktien. Som det ser ut nu har marknaden väldigt lågt förtroende för att de ska lyckas vilket har pressat aktien till ett så lågt börsvärde att jag aldrig sett något liknande förut. Bara att omsättningen kommer ha nästan dubbelt så högt värde än börsvärdet på dessa nivåer är extremt ovanligt, så vi hoppas att företaget fortsätter att leverera.

Obs: detta är inga rekommendationer att handla värdepapper utan enbart mina egna tankar. Gör din egna analys och konsultera professionell investerare innan du handlar med värdepapper.

Instagram

Prenumerera: